Matr. nr. 20, Nyrup, ”Qvistgaardhuus” eller ”Jordemoderhuset”

Af Kjeld Damgaard

Året er 1959 – medens ejeren hed Ejner Kinch. Han ændrede i øvrigt husets navn til “Ved Vejen” – efter Herman Bangs roman af samme navn.

Den ældste del af ejendommen er bygget i 1784 – og ikke som BBR-meddelelsen siger 1809*). Huset blev bygget på gård nr 4’s grund, d.v.s. den gård, som Niels Olsen på daværende tidspunkt fæstede og som senere blev udflyttet af landsbyen og fik navnet ”Qvistgaard”. Deraf navnet ”Qvistgaardhuus”, som ejendommen blev kaldt i alt fald fra omkring 1790.

På den tid var alle ejendomme, gårde og huse i Nyrup (såvel som andre landsbyer i Nordsjælland) ejet af kongen (d.v.s. staten). For Nyrups vedkommende havde det været sådan siden 1500-tallet, da Esrum Kloster blev nedlagt og deres ejendomme overtaget af kongen.

Der er således ikke noget specielt ved, at kongen ejede ”Qvistgaardhuus” – men han har med sikkerhed aldrig nogensinde sat sine ben der. Da den tomme grund i 1784 blev bortfæstet til den da 51-årige husmand Lars Andersen var det på de sædvanlige vilkår. Lars Andersen har antagelig fået noget bygningshjælp, men det var hans eget ansvar at opbygge ejendommen. Det betød dog ikke, at han ejede huset – det gjorde formelt set kongen, men Lars Andersen kunne beholde stedet så længe han betalte den aftalte fæsteafgift og vedligeholdt holdt huset på en forsvarlig måde. Man kan kort sige, at kongens formål med at ”udstykke” den lille grund var at sikre yderligere indtægter til statskassen, men indirekte også at skaffe folk tag over hovedet.

Lars Andersen var fæstehusmand frem til 1806, hvor Svend Pedersen overtog. Han ophørte allerede i 1809, hvorefter Hans Jørgensen overtog fæstet. Vi ved desværre ikke meget om denne Hans Jørgensen fordi der tilsyneladende mangler et fæstebrev i rækken. Ganske vist støder vi igen ind i Hans Jørgensen som husmand uden jord i folketællingen 1834, men da er han kun 28 gammel, så det kan jo ikke være den samme person. Måske er der tale om en søn med samme navn, men der skal graves dybere i arkiverne for at afklare det.

Gårdene i Nyrup blev solgt til selveje i 1790’erne, men husmandsstederne blev først afhændet et godt stykke inde i 1800-tallet. Og således også ”Qvistgaardhuus”, hvor den hidtidige fæstehusmand Hans Jørgensen blev selvejer ved kongeligt skøde af 15. oktober 1836.

Hans Jørgensen havde nu foden under eget bord. I 1853 solgte han til hjulmand Peder Jensen, som i

Huset set fra Krogenbergvej i 2001.

januar kvartal 1854 lod huset brandtaksere. Det havde ikke været takseret siden Lars Andersens ejertid, og derved ved vi, at huset ikke var brændt i mellemtiden. Teoretisk kan det godt have været brændt i Lars Andersens ejerperiode, men det fremgår ikke af forsikringsprotokollen, hvad det ofte ville have gjort.

Derpå skiftede ejendommen ejer et par gange frem til 1913, men fortsat til hjulmænd, som altså drev deres virksomhed fra ejendommen. I 1939 overtog det offentlige atter huset. Denne gang var det dog Frederiksborg Amt, der købte huset. De havde jo sundhedsvæsenets drift som ressortområde, og en af de vigtige ting var at placere en jordemoder i hver jordemoderdistrikt. Før 1913 havde jordemoderen haft til huse i ”Nyrup Porthus”, men nu fik hun altså embedsbolig i Nyrup landsby, hvor der jo på den tid også var lægepraksis, telefoncentral, teglværk, skole, flere håndværkere, store gårde og et par større lystejendomme – og som lå tæt på de store færdselsårer og Kvistgaard Station. Altså ret centralt.

Jordemoder Stokkerup-Larsen flyttede i 1939 til Espergærde – og huset blev atter solgt til privat bolig.

 Fæstere:
1784-1806         Lars Andersen
1806-1809         Svend Pedersen
1809-                  Hans Jørgensen (senior?)
-1836         Hans Jørgensen (junior?)

Ejere:
1836-1853         Hans Jørgensen (junior)

Gården, foto 2001.

1853-1858         Peder Jensen
1858-1861         Søren Jørgensen
1861-1913          Anders Hansen
1913-1913          Hans Peter Hansen
1913-1939         Frederiksborg Amt
1939-1941         Johanne Marie Høier
1941-1943         Georg Sahner
1943-1944         Valdemar von Bülow
1944-1970         Einer Kinch
1970-1983         Stig Bangsbye
1983-2001         Torben Lindhardt Jensen
2001-                  Jane og Henrik Wegmann

Rev. 27.03.2021