af Kjeld Damgaard

“Lille Aalsø” fotograferet fra sydsiden kort før 1920. Ejendommen er i dag delt i to ejerlejligheder.

Ejendommen på Mørdrupvej nr. 47 blev bygget i 1896 – af Helene Christine Prytz. Da hun døde i 1929 arvedes ejendommen af “Kristelig Forening for unge Kvinder”, som først afhændede den i 1952.
Villaen fik fra starten navnet “Lille Aalsø”. Baggrunden for at denne villa og mange andre huse fik navn var, at der på den tid ikke var adresser, således som vi kender dem i dag. Enkelte veje havde navne – enten fra gammel tid eller navne som brugtes mand og mand i mellem. Og kun meget få veje havde vejnumre. Først fra 1924 – som en følge af folkeregistrenes oprettelse – blev der indført vejnavne og vejnumre. Derfor var det indtil da vigtigt med et husnavn, som man kunne bruge som adresse.
Da Sygekassen for Espergærde og Omegn i 1955 måtte flytte fra en ejendom på nuværende Mørdrupvej 2, så fik den til huse her i ejendommen. Det var med andre ord her, at man frem til Sygekassernes ophør skulle betale sit kontingent, således at man var sikret en indkomst ved sygdom. Først med Sygesikringens indførsel i 1971 blev sygedagpenge finansieret via skatten. I 1987 deltes huset i to ejerlejligheder.
Ejendommen til højre for “Lille Aalsø” hedder “Alfa” og er bygget i 1901. I en periode omkring 1920 var her sommerpensionat.
Fra 1939-49 ejedes “Alfa” af entreprenør, sognerådsmedlem, grundejerforeningsformand og meget andet, Hans Olsen.