Flynderupgaard fotograferet i 1936. Til højre ses den ældste del af gården, forrest den nye del fra 1830’erne og bagerst avlsbygningerne fra 1915.

Flynderupgaards hovedbygning – hvis seneste ombygning skete i 1915 – hvorfor dette årstal pryder bygningens facade. (Foto 1981).

 
af Kjeld Damgaard

At området nu hører til Espergærde Postdistrikt betyder ikke, at stedet er Espergærde. Det er derimod en landsby, Flynderup, der som landsby har eksisteret næsten dobbelt så længe som

Espergærde. Fiskerlejerne er nye, hvorimod landsbyerne lå ca en kilometer inde i landet.

Byen findes således allerede i 1211 –  dengang overtaget af Esrum Kloster og bestod da af tre gårde.
1497 skulle Flynderups gårde hver give i fæste til klosteret: 15 skilling, 1 lam, 1 gås, 4 høns. I sommerskat sammen med Rørtang yde en fjerding smør, 2 slættedage, 4 skæredage, 6 skæpper havre samt holde gæsteri.
1577 findes her stadig tre gårde, men strengt taget ved vi ikke om man på det tidspunkt regner Hjortespring (Vesterbrinkhus) med.
Hjortespring lå i Klostervang og tilhørte Helsingørs Hospital eller Kloster indtil reformationen.
I 1681 var der kun en dobbeltgård tilbage i Flynderup + Vesterbrinkhus.
De nuværende tre gårdafsnit er dog ikke et udtryk for demme udvikling, men skyldes nyere forhold.
Gammel Flynderupgaard
I 1803 købte den første privatmand Flynderups to gårde: Konsul Simon de Borserondo. Han lagde dem kort efter sammen til én gård.

1829 brandtaxation fortæller om gårdens daværende udseende:  Stuehus i sønder er på 21 fag bestående af 5 værelser, 1 kammer, 2 skorstene, spisekammer og forstue. Udlængerne mod vest og øst er indrettet til lade, lo, stalde og karlekamre samt hakkelseskammer. Den nordre længe var indrettet

Arne Meyling, overlærer ved Espergærde Skole og skaber af det museum, som dannede grundlaget for det lokalhistoriske museum, som politikerne har valgt at lukke i 2020, således at der ikke længere kan formidles lokal historie for den gamle Tikøb Kommune.

til lokum og svinesti. Det er rester af denne ejendom, som endnu ligger nord for den nuværende hovedbygning.

Ny avlsgaard
I 1915 købtes mere jord til gården, således at den nu var på 250 tdr. land. På den tid opførtes den nye avlsgaard nordvest for den nuværende hovedbygning.
Her indrettedes en stor kostald til 100 køer, hestestald, en tyre- og kalvestald, en svinestald, samt en lade og et pumpehus med dueslag.
Ejer var da Carl Rasmussen og det er hans ejertid frem til 1929, der har givet inspiration til Frilandskulturcenteret. Dette historiske landbrug omfatter bl.a. en bevaringsbesætning med RDM. Desuden en grisebesætning til stor glæde for børnene.
Lige før besættelsen blev laden anvendt til træning af cirkusheste. Et fransk cirkus, som optrådte i Cirkusbygningen. Den 8. april 1940 fik cirkusset en henvendelse fra den franske ambassade om at forlade landet. Det skete i løbet af natten til den 9. april.
Hovedbygningen
I 1835 byggede den nye ejer, overretsprokurator Frederik Hansen en ny hovedbygning med to sidelænger. Han havde opholdt sig i Dansk Vestindien – var ugift – men med en sort husbestyrerinde og to døtre, der var mulatter. Hansen havde efter tilbagekomsten til Danmark en del modgang og fik bl.a. en meget lille bøde. Det gjorde ham til en bitter mand. I sit testamente skrev han således:
Mine saakaldte Venner, der forlod mig, da Vognen begyndte at hælde, testamenterer jeg mit sidste Smil.
En brandtaxation fra 1839: Hovedbygning i syd, med køkken i kælder, en etage med 9 værelser og loft – tækket med rør. Østre længe var lo og lade, den vestre vognskur, karlekamre og kornmagasin. Senere indrettet til bolig. Gården var da på 110 tdr. ld.
Ombygget i 1860’erne. Nu forsynet med takkede gavle.
I 1915 yderligere moderniseret – derfor står dette årstal på bygningen.
Efter Carl Rasmussen solgte i 1929 købtes gården af Svend Nielsen – dir. for Palladium Film.

Flynderupgaard var indtil 2020 indrettet til lokalhistorisk museum (oprindelig oprettet af Arne Meyling) primært for det område, der oprindelig var Tikøb Kommune. Her et glimt fra en udstilling i januar 2007.
Flynderupgaard er indrettet til lokalhistorisk museum (oprindelig oprettet af Arne Meyling) primært for det område, der oprindelig var Tikøb Kommune. Her et glimt fra en udstilling i januar 2007.

Arkitekt Per Christiansen var manden bag fiskerisamlingen på Flynderupgaard – en samling, som Per Christiansen havde foræret til Helsingør Kommune, med den skriftlige aftale, at den skulle udstilles et sted på Sydkysten. Her ses Per Christiansen i en pause under forberedelserne til museets indretning omkring 1983. I 2020 har politikerne i Helsingør Byråd imidlertid valgt ikke længere at overholde aftalen om gaven. Museet er lukket og fiskerisamlingens fremtid er usikker.

Rev. 23.02.2021