af Kjeld Damgaard

Det gamle skovløberhus er her fotograferet antagelig i 1930’erne.

Endnu et af de herlige små skovløberhuse – eller som de oprindelig hed: hegnshuse – der er forsvundet helt og aldeles. Her boede igennem tiden adskillige familier, hvor faderen var hegnsmand eller skovløber. Husene var således embedsboliger og selvom der bl.a. var mulighed for gratis brænde, så var det ofte forholdsvis ringe stillede familier – endda ikke sjældent med mange børn. Familien Nielsen, der boede her indtil 1912, havde således 6 børn – og ikke ret meget plads!
Huset opførtes i 1854 og anvendtes helt frem til begyndelsen af 2000-tallet som bolig for en skovløber eller skovfunktionær.
Som følge af de store nedskæringer i personalet i skovene, blev huset her overflødigt og Naturstyrelsen tog derfor beslutning om at lade huset nedrive.
Det skete i november 2011 – iøvrigt efter, at der havde været advarende røster om at dermed forsvandt en del af kulturarven – nemlig en af de karakteristiske små skovløberhuse, som er uløseligt forbundet med de nordsjællandske skove.

Ravnebakkehus på Ravnebakkvej 3, ses her fotograferet i 1949.

Ravnebakkevej 3 – som det så ud i marts 1999.

I april 2014 kunne man ikke længere se, at her havde ligget et hus i 157 år.

Rev. 15.03.2021