af Kjeld Damgaard

Udsnit af kort over Lille Esbønderup fra 1824 med Kirkedamshuset makeret med rød farve. De øvirge ejendomme i nærheden er beskrevet med nuværende adresse.

I Lille Esbønderup blev der udlagt fire husmandssteder i forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet. Sådan var det i de fleste landsbyer: Et husmandssted for hver gård, der var i landsbyen. Det ene af disse husmandssteder blev tildelt matrikel nr. 6 og fik som de andre tildelt 3 tdr. land. Stedet fik også et navn: Kirkedamshuus. Imidlertid gik der flere år inden den sidste fæste på ejendommen kunne kalde sig selvejer. Det skete først i 1830, hvor Hans Andersen fik skøde på ejendommen.

Fra Hans Andersens ejertid har vi en beskrivelse fra en brandtaksationsforretning fra marts 1823. Her af ses , at stuehuset lå mod syd var 7 fag langt og 7 alen dybt, bygget af fyrbindingsværk medlerklinede vægge og med stråtag. Det var indrette til stue, kammer og køkken – sidsnævnte med bageovn og var samlet vurdere til 135 rigsdaler. Et udhus i vest var på 5 fag i længden og 7 alen dybt og bygget af materialer som stuehuset. Udhuset var indrettet til lo, lade og stald og blev vurderet til 65 rigsdaler. Alt i alt en ret beskeden ejendom.

Ejendomme ses på et kort fra 1824, men ikke på et kort fra 1854. Om den er blevet nedbrudt eller er nedbrændt fremgår desværre ikke af de undersøgte kilder.

Fra 1831 til 1893 havde ejendommen/jorden fælles ejer med Tikøb Kro.

I 1913 overtog landmand Peter Chr. Andersen fra naboejendommen “Højen” jordarealet og det er endnu i dag hans sønnesøn, der ejer den samlede ejendom, der udgør en mindre gård.

Fæstere:
-1814           Jens Jensen
1814-1821   Lars Larsen
1821-1830  Hans Andersen

Ejere:

1830-1831   Hans Andersen
1831-1838   Niels Jensen
1838-1844  Bodil Marie Christensen (enke)
1844-1868  Anders Andersen (ny mand)
1868-1893  Niels Chr. Hansen
1893-1913   Bodil Christine Frandsen

Fælles ejere med “Højen”:
1913-1934   Peter Chr. Andersen
1934-1961   Rasmus Peter Petersen
1961-            Leif Henrik Petersen

 

Rev. 06.03.2021