Betzy Svedstrups Pogeskole i Mørdrup

af Kjeld Damgaard

Frøken Betzy Svedstrup.

Betzy Svedstrup startede sin Pogeskole i Mørdrup den 1. april 1878. Hun var ikke uddannet som lærerinde, men standarden i hendes skole var høj. Hun fik klart gode karakterer af myndighederne, som jo inspicerede skolen fra tid til anden. Antallet af skolesøgende børn var også højt – uanset at forældrene jo måtte betale skolepenge for den undervisning, der var gratis i folkeskolen. Sognepræst  P. E. Petersen skrev den 24. september 1900: “Frøken Svendstrups Privatskole i Mørdrup ledes hende paa en meget tilfredsstillende Maade. Jeg har mange Gange holdt Examen i denne Skole og fundet Børnene saa vel underviste, og Aanden i Skolen saa god, at jeg anser Skolen for en af de bedste i Pastoratet…”

I 1921 gik Betzy Svedstrup på pension – vel at mærke kommunal pension. Dette skete selvom hun aldrig havde været kommunal ansat – men som en anerkendelse af hendes undervisning igennem 43 år. Skolen fortsattes under ledelse af frk. Margrethe Knudsen, men sygnede hen i de følgende år og nedlagdes i 1926.

 

I dette beskedne hus – lidt tilbagetrukket fra Mørdrupvej – drev Betzy Svedstrup sin skole gennem flere årtier. (Foto 1959)

Mørdrup Pogeskole omkring 1920.

Rev. 12.04.2021