Af Kjeld Damgaard

“Petersminde” fotograferet i 1959. Hvem ejendommen er opkaldt efter, er ikke afklaret.

Petersminde” er en af de oprindelige husmandssteder i Lille Esbønderup – oprettet i forbindelse med jordreformerne i slutningen af 1700-tallet. Ejendommen blev dog først bortfæstet i 1804 til Lars Jensen og det var også ham, der i 1815 købte ejendommen til selveje. Han solgte dog allerede 1½ måned senere solgte til Christian Licht.
Kort før købet af ejendommen i fik Lars Jensen i november 1814 forsikret ejendommen for første gang. I den forbindelse blev ejendommen beskrevet. Den bestod af en stuehus mod nord, der var 7 fag lang og 7 1/4 alen dyb. Bindingsværket var af eg og murværket klinet. Huset havde stråtag og var indrettet til stue, kammer og køkken. I køkkenet var skorsten og bageovn. Desuden var der et tørvehus i forlængelse af stuehuset. Udhuset mod vest var 5 fag og 6 1/4 alen dyb opført af samme byggematerialer og indrettet til lo, lade og stald. I alt 660 rigsdaler var vurderingen.
Fæster:
1804-1815  Lars Jensen
Ejere:
1815-1815   Lars Jensen
1815-1824   Christian Licht
1824-1827   Madame Agathe Birkedahl
1827-1834   David Coulthard
1834-1852   Johan Nielsen
1852-1893   Peder Pedersen
1893-1921   Ole Adolf Pedersen
1921-1976   Peter Petersen
1976-2013   Børge Christian Petersen
2013-           Henrik Andersen

Rev. 06.03.2021