Af Kjeld Damgaard

Således så Hulerødgaard ud inden branden i 1945. Stuehuset lå dengang mod øst. Foto 1936.

Den oprindelige trelængede gård nedbrændte kort efter nytår 1945. Herefter opførte den daværende ejer, Henry Christiansen, en ny ejendom bestående af stuehus og to vinkelbyggede udlænger. Efter at Hans Zøllner overtog gården, lod han i 1979 opføre n fårestald øst for den oprindelige trelængede gård. Nord herfor opførtes i 1985 en fedesvinestald  og senere også en bygning mellem disse indeholdende bl.a. svineslagteri. I 1988 ansøgte Hans Zøllner om tilladelse til stalddørssalg, men fik i første omgang afslag, da der var tale om et slagteriudsalg. Udsalget blev der dog senere givet tilladelse til, og familien drev udsalget frem til 2015.  I 2003 opførtes en maskinhal nord for de eksisterende stalde. Efter Hans Zøllners død i 2016, overtog datteren ejendommen.
Nuværende tilliggende ca 30 ha.

Ejere:
1794-1808  Jens Larsen
1808-1853  Christian Jensen (søn)
1853-1891  Jens Christiansen (søn)
1891-1891  Johanne Kristine Larsdatter (enke)
1891-1932  Christian Johannes Christiansen (søn)
1932-1938  Asta Amalie Christiansen, Henry Robert Christiansen og Oda Ulrikka Christiansen (børn)

Hulerødgaard som den så ud inden branden i 1945. Billedet, der stammer fra omkring 1935, er taget fra øst, idet gårdens hovedbygning dengang lå mod øst. Desuden var der en udlænge mod nord og en lige syd for markvejen.

1938-1972  Henry Robert Christiansen (søn af C J Christensen)
1972-1979  slagtermester Frederik Zøllner
1979-2016  Hans Louis Zøllner (søn)

2016-          Kristiane Zøllner (datter)

Tegning af ejendommens facade mod Horserød Byvej, 1945

Facade af Hulerødgaards stuehus’ facade mod syd. Til højre den østre udlænge, hvori er indrettet en lejlighed i gavlen. Tegning fra 1945 i forbindelse med opførelsen af ejendommen efter branden samme år. Dog blev stuehuset først opført flere år senere.

Rev. 01.03.2021

 

 

Gårdspladsen set fra vejen i maj 2013, medens der endnu var udsalg i bygningen længst væk.