af Kjeld Damgaard

Billedet viser ejendommen “Lille Busserup” i 1955.

Her på Mørdrups gamle overdrev var det ganske almindeligt at udleje et jordstykke i et åremål i 1800-tallet. I dette tilfælde var det ejeren af Busserupgaard, der i 1838 udlejede parcellen i 90 år. Lejer var slagtermester Andreas Kølmer, der dog i 1874 fik skøde på ejendommen. Kølmer stammede fra Helsingør, men det er ikke lykkedes at klarlægge, om han drev forretning der eller fra sin ejendom på Kongevejen.
I 1876 solgte Kølmer til Peter Petersen, hvis enke i 1879 solgte ejendommen tilbage til ejeren af Busserupgaard. Fra 1908 hed ejeren af ”Lille Busserup” imidlertid Hans Frederik Larsen, der stammede fra Roskilde og var mælkehandler. Han var gift med Mathilde f. Christiansen. De fik fem sønner, som alle fik det – næsten – det samme mellemnavn. Imidlertid rodede præsterne rundt i stavemåden, så det endte med flere forskellige udgaver af det samme navn: Lagmand, Lagmann, Lavmand, Laugmann og Laumann. Efterkommere bor stadig i området, og alle – uanset stavemåden – stammer fra denne ejendom på Kongevejen. Sønnen gartner Kaj Lavmand Larsen overtog efter faderen, men solgte efter kun 4 år i 1952.
De nye ejere, Ingeborg og Christian Kjær-Nielsen indrettede kennel på stedet og kaldte virksomheden for ”Jyllingehøj” – et navn, der senere anvendtes for ejendommen i stedet for ”Lille Busserup”.

Senere var ejerne bl.a. slagter Gunnar Møller og fra 1978 autoopretter Georg Krogh Larsen og siden 2002 enken, Agnethe Larsen.

Medens Georg K. Larsen ejede ejendommen blev den fotograferet i 1998.

Rev. 10.03.2021