Af Kjeld Damgaard

Aagaard fotograferet i 1950’erne.

Indtil den gældende matrikulering i 1844 havde gården nr. 3 i Bøtterup. Matrikelnummeret blev derefter 3 a, Bøtterup. Gården var Bøtterups største.
Jorderne er i nyere tid solgt til brug for en golfbane kaldet Hornbæk Golf.

Fæstere:
-1660-1681- Morten Ibsen
-1762             Ole Nielsen
1762-1795    Peder Olsen

Ejere:
1795-1830   Peder Olsens enke
1830-1830   Ane Kirstine Hansdatter
1830-1874   Niels Olsen
1874-1911   Svend Nielsen (søn)
1911-1947   Niels Anthon Petersen
1947-1965   Vagn Arne Petersen
1965-1966   Sonia Zypten-Adeler
1966-1982   Erik Larsen
1982-1985   Ole Hansen
1985-1985   Jytte Hansen
1985-1988   Arne Skjoldager
1988-1994   Gunilla Skjoldager
1994-1998   Anne Merete og Bjørn Wichmand
1998-           Helle Briey Thomsen

 

Ejendommen fotograferet i 1992, medens der endnu var landbrugsdrift på markerne i baggrunden. Her er siden anlagt golfbane.

Rev. 20.02.2021