af Kjeld Damgaard

Matrikelkort over den del af Horserød Hegn, som lagde areal til Horserød Smedje. Smedjen lå på arealet lige vest for Horserødvejen og er markeret med matr. nr. 1 i, 1 g og 1 h – alle af Horserød Hegn. Matrikel nr. 1 b er skovfogedstedet, Horserødhus.


Der har eksisteret en smedje i Horserød mindst siden 1824, hvor den blev brandforsikret for 360 rigsdaler. Ejendommen bestod både af et beboelseshus og en smedje for ejeren Peder Andersen, men om den var nybygget fremgår ikke af brandtaksationen. Bygningerne havde dog ikke tidligere været forsikret. Smedjen lå sydligst i Horserød Nederby – faktisk i en lille enklave inde i Horserød Hegn. Her var tre små matrikler, nr. 13, 14 og 15 alle af Horserød blevet afsat til husmænd før 1810. Senere lægges de tre mtrikler ind under Horserød Hegns ejerlav og fik i stedet matrikelbetegnelserne 1 g, 1 h og 1 i, Horserød Hegn.

Indtil 1860 hed smeden Lars Peter Jensen, men det år overtoges Horserød Smedje af smed Lars Olsen, der var gift med Caroline f. Jensdatter. En søn, Ole Olsen (f. 1872), overtog senere Saunte smedje. En ældre søn, Jens Carl August Larsen (f. 1863) overtog imidlertid driften allerede i 1895 og selve ejerskabet af smedjen i Horserød i året 1900 efter faderens død (i 1895). I. C. A. Larsen engagerede imidlertid i kommunalpolitik og senere også i landspolitik. Han var således sognerådsformand i perioden 1910-17 og medlem af Folketinget i perioden 1920-35 for partiet Venstre.

Horserød smedje blev i mange år drevet af smedemester Carl Johan Ravn, som var født i Helsingør i 1893. Han var søstersøn til I. C. A. Larsen og han blev i 1925 gift med Lily Tørngren (f. 1896). Carl Ravn var udlært hos morbroderen; Ole Olsen i Saunte. Han drev Horserød Smedje fra omkring 1920 og var i en årrække sprøjtefører ved Tikøb Kommunes Brandvæsen indtil han i 1930 udnævntes til vicebrandinspektør. I den periode Carl Ravn drev smedjen, brændte den – det var i 1926, men den genopførtes snart derefter.


Senere blev Carl Ravns søn, Ejvind Ole Ravn, udlært som smed i faderens virksomhed, men i 1950 ses et nyt navn som smedemester: Carl F. Larsen – en søn til I. C. A. Larsen. Smedjen blev nedlagt i 1950’erne og i 1962 solgte arvingerne

Smedjen i Horserød var i år 1900 blevet overtaget af I. C. A. Larsen, som ses i midten af dette foto fra 1909. Han står med hånden på skulderen af moderen, Karoline Jensdatter. Hun betegnedes som en “klog dame”, der især kunne huske rigtig meget fra gamle dage.

efter I . C. A. Larsen og hustru Anna Johanne Larsen, f. Franck til gårdejer Christian Larsen, g.m. Gunna Larsen (fra Høvderødgaard i Horserød). Deres arvinger solgte i 1975 til Skovstyrelsen, hvorefter den selvstændige matrikel i 1981 blev nedlagt og lagt under Horserød Hegn.

I dag indgår bygningerne som en del af Horserød-lejren, der siden 2002 har drevet museum for Horserød-lejrens historie.

 

Luftfoto af Horserød Smedje, 1952. Smedjen ses nederst i billedet. Øverst Skovfogedstedet, “Horserødhus”. Alle øvrige bygninger tilhører Horserødlejren.

Den tidligere smedje er nu indrettet til Horserød-Lejrens Museum. Foto maj 2013.

Rev. 28.02.2021