Af Kjeld Damgaard

Ejendommen er her fotograferet i juni 1962 – set fra marken overfor huset.

 

Alderen af dette hus kan ikke fastslås med sikkerhed. Der er imidlertid ingen tvivl om, at huset igennem hele dets “levetid” har hørt under den gård, der bedst kendes under navnet Nyrupgaard. Huset har været arbejderbolig under gården, der var blandt de største på egnen. Nyrupgaard ejede således også Munkegaarde Hegn (lokalt kaldet dog Egeskoven – efter en tidligere bevoksning), i en periode fra 1793 til 1825. Måske har huset en tilknytning hertil ?

I Nyrup By lå i slutningen af 1700-tallet 6 gårde: Sølyst, Tyrgaard, Qvistgaard, Møllegaard, Hellegaard og Svingelgaard. Qvistgaard flyttede ud til dens nuværende placering og gav senere navn til stationen og dermed byen Kvistgaard. Hellegaard flyttede også ud, men brændte og blev lagt ind under Møllegaard, som også var flyttet ud – og nu kaldes Sindshvile.  Svingelgaard blev liggende i Nyrup by, men nedlagdes senere. Sølyst (matr nr 1) og Tyrgaard (matr. nr 2) blev også liggende i Nyrup by, men da de snart fik fælles ejere, nedlagdes Tyrgaard og Sølyst fik al jorden. Derved blev Sølyst den største gård i området, og havde eksempelvis omkring 1910 ialt 11 huse, der hørte under gården. Nogle af disse lå i selve Nyrup by, flere nord herfor – og et enkelt ved Egeskoven, nemlig “Rævely” – senere kaldet “Egeskovhuset”.

Det skal for god ordens skyld tilføjes, at Sølyst var opkaldt efter den nærliggende Nyrup Sø, men da den udtørredes i midten af 1800-tallet, blev gårdens navn ændret til Nyrupgaard. Gården har været drevet

Fra luften så huset således ud i 1959.

landbrugsmæssigt helt frem til slutningen 1980’erne, hvor gårdens bygninger – undtagen stuehuset – blev revet ned, og erstattet med nogle haller, hvori hjemmehører et tøjfirma.

Omkring år 1900 var afholdsbevægelsen voksende og meget betydende i Danmark. Rundt omkring oprettedes loger – afholdsloger – en slags foreninger, som hvervede medlemmer for afholdssagen. Som samlingssteder indrettedes mange steder såkaldte afholds-restaurationer, hvor en vært sørgede for gæsterne. “Rævely” har haft denne funktion i nogle år omkring århundredeskiftet. Værten hed Anders Nikolaj Nielsen. Han var født i 1868 og gift med Dagmar, f. 1873. Han kunne imidlertid ikke leve af at være afholdsvært, så han var samtidig også arbejdsmand – sandsynligvis bl.a. på Nyrupgaard, men det vides, at han også har været ansat på en af datidens store virksomheder i Kvistgaard, nemlig Havreholms Fabrikker. Senere byggede han selv et stort hus skråt overfor Kvistgaard Station (nuværende Stationsvej nr 9) og indrettede her afholdsrestauration.

Huset ved Egeskoven kaldtes derfor for “Logen” – et navn, som endnu huskedes af egnens ældre i 1980’erne. Nævnet “Rævely” må ses som en slags “kommentar” til naboskabet med skoven. Senere ejer har dog kaldt huset for “Egeskovhuset”.

Ejendommen var oprindelig en del af matr. nr. 1 – altså Nyrupgaarden. Senere er der sket diverse ommatrikuleringer, hvorved området nord for Egeskoven fik matrikel nr 1 v, Nyrup by.  Først den 3. marts 1953 blev matr. nr. 1 z udskilt som en selvstændig ejendom. Man må tro, at huset på det tidspunkt ikke længere var nødvendig for driften af gården, og at den daværende ejer af gården på denne måde har fået frigjort noget kapital.

Første ejer hed Erik Sørensen. Han købte huset for 10.000 kr. I 1958 købte journalist Axel Holm Christensen ejendommen for 40.300 kr. Han havde huset frem til 1973, da stud. merc. Einar Thomas købte huset for 180.000 kr, og byggede iøvrigt huset en del om, bl.a. blev loft-etagen udnyttet. Han måtte imidlertid i 1981 lade huset gå på tvangsauktion, men huset blev købt af hans moder fhv. hotelejer Gunna Thomas. I 1981 overtog Margrith og Henning Hilt huset for 770.000 kr.  Og omkring 1987 blev Jan Mogensen ny ejer. Han boede dog ikke selv i huset, men lejede ud til flere forskellige i starten – og senere til en receptionist Annette G. Schuesler. 1994/95 overtoges ejendommen af Peter Jensen, som atter solgte i 2019 til Anne Marie og Knud Andersen.

 

Rev. 14.03.2021