Helsingør Gasværk leverede bygas til Sydkysten

Arbejderne ved byggeriet af gasbeholderen på Tibberupvej i Tibberup, ca 1930.Vejen forbi stedet kaldes i dag Gammel Brovej.

 

af Kjeld Damgaard

Det var ikke kun på vandområdet, at der allerede inden kommunesammenlægningen var et samarbejde mellem Helsingør og Tikøb kommuner. Helsingør Gasværk var allerede opført i 1854 og qua samarbejdet med DGC om vandforsyningen til Tikøb Kommunes sydlige del, så var det også naturligt, at der blev indledt et samarbejde med det samme firma om levering af gas. I 1921 overtog Helsingør Købstadskommune gasværket og drev det til nedlæggelsen i 1977.

Leveringen af gas skete til hele kyststrækningen mod syd, d.v.s. Snekkersten, Skotterup, Espergærde, Tibberup samt også Humlebæk i Asminderød-Grønholt Kommune. For at opretholde et korrekt tryk i ledningerne blev det nødvendigt i starten af 1930’erne at opføre en trykgasbeholder i Tibberup.

Trykbeholderens materialer blev fremstillet på Helsingør Skibsværft. Beholderen, der havde adresse på Gl. Brovej (opr. Tibberupvej), stod frem til gasværkets nedlæggelse i 1977. (Foto ca. 1931)

 

Rev. 13.04.2021