af Kjeld Damgaard

Frysehuset i Mørdrup fotograferet fra luften i 1955.

Omkring 1950 bredte ideen sig med at oprette andelsfrysehuse rundt om i de mindre landsbyer. Ideen var, at der oprettedes et interessentskab, hvor medlemmerne hæftede solidarisk, og hvor hvert medlem havde en stemme.  Der valgtes så en bestyrelse, som blev ansvarlig – først for oprettelse og byggeriet, siden for driften. Hvert medlem fik så en fryseboks, som man kunne anvende som man ville. Hvert medlem fik nøgle til huset, som placeredes på en grund, som blev købt eller stillet til rådighed. ”Mørdrup Frysebox Central” har 24 frostbokse.
I Mørdrups tilfælde var initiativtageren den lokale gartner Vithus Laugmann Larsen (gartneriet Iris lå på Mørdrupvej 130). Bygningen stammer fra 1950-51 og fik navnet ”Mørdrup Frysebox Central”. Vithus Laugmann Larsen var formand helt frem til 1985 – og som det fremgår af nedenstående er frysehuset fortsat i drift – som et af de eneste tilbageværende i Danmark. Der findes også et igangværende frysehus i Lønholt, men antallet af aktive frysehuse kan i  alt fald kan tælles på én hånd. Det har med andre ord sensationelt overlevet den ændring i danskernes vaner, der opstod da kummefryserne vandt frem i de små hjem i 1960’erne og 1970’erne.

Helweg-Jørgensen var det firma, som leverede kompressor og andet udstyr til frysehusene – og således også i Mørdrup.

Da huset blev bygget i 1950 skete det i øvrigt på en grund, som ganske vist blev udstykket fra Bybjerggaard, men som egentlig var en del af landsbygaden, hvilket jo giver god mening: Det fælles frysehus blev bygget på den fælles jord.

Et kig ind i huset med de 24 frostbokse.

Frysehuset i Mørdrup, som det sædvanligvis bliver omtalt. Det korrekte navn er dog “Mørdrup Frysebox Central”. (Foto 2003)

Rev. 07.03.2021