Laurits Julius Nielsen

f. 26.02.1845 i Gilleleje, som søn af skrædder Niels Jørgensen (1816-65) og Sofie Vilhelmine f.Larsen (1810-76). Dim. fra Jonstrup 1865. 01.02.1866 hjælpelærer i Holmene. 01.11.1866 huslærer paa Borsholmgaard. 25.04.1867 konstitueret andenlærer i Vejlø. 12.10.1867 fast ansat andenlærer smstd. 30.12.1871 lærer og kirkesanger i Hornbæk. Gift 10.05.1872 m. Emma Kristiane Larsen f. i Skibstrup 10.05.1842 (d. 31.10.1928), som datter af gdr. Lars Korneliussen (1808-82) og Margrethe Jensen (1810-74). Død i embedet 06.10.1904.
(HM&AP 1877, AP 1884, AP 1887, AP 1897, KB 1928, STFH 1944, HFP 1958, Helsingør Avis 05.01.1872 og 06.10.1904)