Af Kjeld Damgaard

Luftfoto af ejendommen i 1959.

Denne parcel var en del af det jordstykke som Niels Christensen købte fra Flynderupgaad i 1898. I 1910 lod han parcellen sælge på auktion, og højstbydende blev smedemester Erik E. Svedstrup, der ejede og drev Rørtang Smedje. Prisen var 650 kr, så selv BBR anfører, at huset er opført i 1905, er det nok tvivlsomt. Det er mere sandsynligt, at Svedstrup lod huset opføre i 1910. Sønnen Niels Erik Svedstrup overtog i 1954, men flyttede senere til Aalsgaard. Ejendommen solgtes efter dennes død i 1969 til formand Louis Sørensen. Fra 1996 hed ejeren Margit Blixt. Fra 2018 Mie Chronberg.

Adressen var før 1. oktober 1973 Kongevejen 199 – derefter nuværende adresse Kongevejn 251

Også ejelerlaug og matrikelnummer er ændret: Oprindelig hørte ejendommen til Flynderupgaard og havde matrikelnummer 3b, Flynderupgaard. Nuværende matrikelnummer er 13, Rørtang.
Rev. 17.03.2021