Parcelliststedet Hald fotograferet i 1957, medens ejeren hed J. L. Nikolajsen. I perioden 1947-54 var gården ejet af samme ejer som Engerup og var blevet drevet sammen med denne. Nuværende ejer, Dorte Sommer, arvede ejendommen i 1991.

Ejendommen Hald var ikke en af de oprindelige fire gårde i Lille Esbønderup. Ejendommen var et såkaldt parcelliststed – en mellemting mellem et husmandssted og en gård.

af Kjeld Damgaard

Allerede i 1848 blev der bygget et  parcellistssted på arealer, der var for størstepartens vedkommende var udstykket fra gården Blommeaas.
Parcelliststedet kom til at hedde “Hald” og ejendommen findes stadig. Som eksempel på hvorledes en sådan lille landbrugsejendom var indrettet, gengives her en beskrivelse fra 1848: Stuehuset, der lå mod nord var 9 fag langt og 10 alen dybt (= ca 11 x 6 meter). Det var bygget af “Wellervande”, forsynet med stråtag og indrettet til stue kammer, køkken (incl bageovn) spisekammer samt forstue. Mod vest lå et udhus, der var indrettet til lo, lade, stald og foderlo. “Wellervande” betød, at væggene var opført som lerstampede mure.

“Hald” fotograferet i 1949.

Rev. 05.03.2021