Af Kjeld Damgaard

Den del af ejendommen Kalvehavehus (se Jernbane Allé 16 B), der blev opført i 1890’erne, og som senere blev en selvstændig ejendom med adressen Jernbane Alle 14. Ejendommen blev nedrevet i 1980, hvorefter 4 nye huse opførtes.

Denne – nu nedrevne – ejendom op Jernbane Allé delte langt hen ad vejen skæbne med “Kalvehavehus” som har adressen Jernbane Allé 16 B – se denne.

Ejendommen, der oprindelig havde nr 10, blev oprindelig ejet af den københavnske tømrermester Victor Mertins og det var hans enke, der i 1930 afhændede ejendommen til arkitekt Niels Christiansen. Fra 1950 hed ejeren fru Helvig Rasmussen, der ligesom forgængeren kun anvendte huset som sommerhus. Den faste adresse var i København. I 1979 overtoges ejendommen af sønnen, Claus Rasmussen, der allerede året efter solgte til arkitekt Lars Nicolaysen, der herefter lod ejendommen udstykke i 4 parceller og lod den gamle ejendom nedrive.

På det sted hvor den oprindelige ejendom lå, er der efter 1980 bygget to boliger, hhv. 14 A og 14 B. Længere tilbage på grunden byggedes yderligere tom hhv. nr 14 C og 14 D.

Ejere af ejendommen 14 A:
1985-1997   Torben Lund Hansen
1997-2004  Erik Andersen og Michael Theil Rybtke
2004-           Annet og Donald Ward

Ejere af ejendommen 14 B:
1986-1993  Ole Jensen
1993-2000 Hanne M Zinski og Kenneth W. Zinski
2000-          Hanne Margrethe Zinski

Ejere af ejendommen 14 C:
1985-1994  Lene og Peter Schäffer
1994-2019  Judith Ejlersen
2019-           Bettina Faurschou og Kenn Andersen

Ejere af ejendommen 14 D:
1988-2012  Anny Solveig Fisker
2012-2014  Eva Haderup og John Bjørch
2014-           Birgitte Fogde

Rev. 09.03.2021