Tikøb Pogeskole

I 1881 startede Hanne Hansen en Pogeskole i Tikøb. Skolen nedlagdes i 1897.

Rev. 12.04.2021