af Kjeld Damgaard

Således så “Bondegaarden” ud – medens den endnu var en gård.

Hotel Bondegaarden i Hornbæk blev revet ned i maj måned 1996. Dermed var det slut med et minde om de glade Hornbæk-dage – en epoke, der for alvor tog sin begyndelse i slutningen af 1800-tallet.

I maj 1873 kom seks unge malere til Hornbæk. Det var Viggo Johansen, P. S. Krøyer, Frants Henningsen, Bernhard Middelboe, Kristian Zahrtmann og Holger Roed. De blev meget begejstrede for egnen og dens befolkning og kom i større eller mindre omfang tilbage til Hornbæk i de følgende år. I 1877 kom også Holger Drachmann til Hornbæk for at tilbringe sommeren der. I de følgende år kom endnu flere til – og disse malere, digtere og forfattere var i høj grad årsagen til, at Hornbæk på ganske få år opnåede et næsten legendarisk ry som ferie- og badested.

Omkring århundredeskiftet var landliggernes antal vokset så meget at de langt oversteg de oprindelige beboeres antal. Til indlogering havde man i starten anvendt fiskernes huse, suppleret med Hornbæk Kro samt nogle enkelte pensionater.

Men i 1903 fik Hornbæk Kro konkurrence fra et nyt hotel. Det var en gammel bondegård, som var blevet bygget om, efter at Tikøb Sogneraad havde givet Johannes Bonde bevilling. Gården havde tidligere været pensionat, og der var derfor dels

tale om en modernisering, dels om en udbygning, idet der var blevet opført en hel ny restaurationsbygning ud til vejen.

Ved indvielsen i maj 1903 blev den nye restaurant beskrevet som store hyggelige rum, dels i rødt, dels i grønt. En snild indretning vakte opsigt: Væggen, der skilte spisesalen fra restauranten, kunne skydes hen til endevæggen, således at de to rum blev til en stor sal.

Den 24. maj 1903 havde hotellet besøg af en lang række journalister


Annonce fra 1914, der reklamerer for alle Hotel Bondegaardens kvaliteter.

fra København og Helsingør. Disse fik serveret alt hvad huset kunne yde, så de fleste “anmeldelser” af det nye sted var selvsagt positive.

Restauratøren, Johannes Bonde, efter hvem Bondegaarden hovedsagelig blev opkaldt (den var jo i forvejen en “bondegård”), blev senere restauratør på Hotel Femmøller ved Mols Bjerge, og Hotel Bondegaarden blev overtaget af restauratør Christian Jørgensen.

I 1960’erne ejedes hotellet af Erna og Peter Petersen, hvorefter det blev overtaget af Hotel Bretagne, men med Jørgen Petersen som restauratør.

Som nævnt er hotel og restaurant nu nedlagt – i stedet blev der i 1996  bygget en Netto-forretning (!) på stedet…

Bondegaardens personale i 1930’erne – med hotellet i baggrunden.

Hotellet set fra gårdspladsen i 1930’erne.

 
Rev. 28.02.2021