Af Kjeld Damgaard

Kort over Tikøb Skovhuse fra 1816. Bemærk, at kortet ikke er helt nordvendt. Vejen, der snor sig som en gul slange er forgængeren for den nuværende Hornbækvej. Cathrinelund ses som den trelængede ejendom længst til højre på kortet.

Da kapellan Peter Adam Obel i 1790 – kort efter have overtaget embedet i Tikøb Sogn, var blevet gift med en datter af rektor Gottschach i Aalborg, skulle han naturligvis have et passende sted at bo. Vi ved dog ikke om han allerede da havde bopæl i Tikøb Skovhuse, men i alle fald fik han i 1794 mulighed for at købe ejendommen ”Cathrinelund”. Den har nu matrikel nr. 1 af Tikøb Skovhuse og er den eneste gård i den lille bebyggelse, hvis jorder og huse endnu kan ses langs Hornbækvej mellem Krogenberg Hegn og Tikøb.

Peter Adam Obel blev imidlertid allerede i 1795 kaldet til sognepræst i Hals i Jylland, og han måtte sælge ejendommen allerede samme år. En senere ejer var købmand Ferdinand Anthon Wulff (1748-1810) fra Helsingør.

I hans ejertid stammer et lille tidsbillede fra området. Det er fra 1807, hvor englænderne lå på Helsingør Rhed med den flåde, som nogle dage senere angreb København og ranede den danske flåde. I Helsingør var man i de dage meget nervøse for hvad der ville ske, og færgemand Lars Bache fik hurtigt pakket sin familie og vigtigste ejendele sammen. I løbet af kort tid havde han fået kontakt med en Tikøb-bonde ved navn Lars Olsen. Her lejede familien sig ind, og sønnen Niels Bache (1795-1860) fortæller:

Cathrinelund som den så ud i 1930’erne, før den brændte Vejen i forgrunden (der dengang kaldtes Tikøbvejen) er siden flyttet 100 meter mod vest, så gården i dag ligger noget mere tilbagetrukket fra vejen. Ejendommen har i dag adresse på Hornbækvej nr. 306.


Jeg kørte samme Aften ud med Lars Olsen, og Dagen efter kom Moder med de øvrige Børn, Jomfru Seyer og Barnepigen, samt vore Kostbarheder, Linned etc. Vi morede os dejligt, spiste Tykmælk og Frugt, løb i Skov og Have, saaledes som Købstadboere paa Landet gør, Nabogaarden tilhørte en købmand Wulff i Helsingør, og her laa købmandens Kone og Søn, min Skolekammerat.

Det ufrivillige landophold ved Tikøb Skovhuse varede et par uger, så var faren overstået og den unge Niels Bache nogle oplevelser rigere.

I 1860 solgte enken efter Christen Nielsen, Kirsten Pedersdatter, Cathrinelund til Peder Larsen, som var gift med deres plejedatter, Bodil Kirstine Olsdatter. Til ejendommen hørte også huset ”Kannebakkehus”, som var en del af Cathrinelund. Imidlertid var der også et andet hus, der hørte under Cathrinelund med samme navn. Det andet ”Kannebakkehus” var antagelig det nuværende Tikøb Skovhus Vej 1, matr. nr. 1 f, Kathøjgaard. Endelig hørte også huset ”Peterslyst” under Cathrinelund. ”Peterslyst” havde matr. nr. 7 af Tikøb Skovhuse og huset lå omtrent hvor nu Tinkerupvej løber ud i Hornbækvej.


Herefter var gården i samme slægts eje i nogle generationer. Sønnen Lars

Cathrinelunds hovedbygning fotograferet fra gårdspladsen umiddelbart efter branden i november 1941.

Peder Larsen overtog i 1905, og i 1942 dennes søn Peter Jørgen Larsen, men forinden var gården brændt. Natten mellem de 21. og 22. november 1941 blev gården fuldstændigt raseret.

På gården boede, foruden gaardejer Larsen også dennes to søstre, og det var en af dem, der opdagede branden, idet hun vågnede ved, at hun kunne spore brandlugt. Hun stod derfor op for at undersøge. Hvor lugten stammede fra, og opdagede da, at det brændte i et brændeskur øst for udlængerne. Selvom Tikøb Brandvæsen hurtigt blev alarmeret, var vinden desværre i det hjørne, som brændeskuet lå, og da alle længer var stråtækte, var gårdens fire længer hurtigt overtændte af ilden. Frk. Larsen, en brodersøn samt en karl gik straks i gang med at få dyrene ud af den brændende stald. Det skete medens ilden rasede i taget over dem. Da lyset imidlertid hurtigt forsvandt, måtte redningsmændene forlade stalden, og alle dyrene indebrændte. Det var 3 heste, 10 malkekøer og 3-4 ungkreaturer. Kun svinene, der befandt sig i en anden bygning blev redede. Gårdens stuehus holdt længst stand, og det meste af indboet blev derfor reddet ud af flammehavet.

Cathrinelund – eller som den oftest kaldes nu – Katrinelund er her fotograferet fra luften omkring 1960.

Og således kom den nybyggede gård til at se – her set fra syd i 1943.

Rev. 04.04.2021