af Kjeld Damgaard

Postkort fra 1913, der viser Villa Violetta – senere kaldt “Søbækhøj”.

Der kom i de første år af 1900-tallet flere og flere landliggere til området omkring Espergærde fiskerleje – og snart var der ikke længere plads til flere landliggervillaer eller helårshuse i selve fiskerlejet. Derfor bredte byggegrundene sig mod syd og vest, bl.a. til Søbækvej – i dag en stille villavej mellem Stokholmsvej og Bakkegaardsvej.

Billedet fra 1913 viser således en af disse villaer på vejen, dengang kaldet villa “Violetta”. Grunden blev udstykket fra gården Stranddal 1903 og samme år lod ejeren, murermester Marius Madsen, opføre villaen. I perioden 1903 til 1917 rummede villaen pensionat – se de afbillede annoncer.

I 1917 overtoges villaen af frøken F. Munthe Morgenstjerne, men hun havde kun ejendommen et års tid. Omtrent på samme tid skiftede ejendommen navn fra “Violetta” til “Søbækhøj”.

Herefter skiftede den ejer meget tit – og gik endda på tvangsauktion både i 1922, 1931 og 1942. Først fra 1959 kommer en ejer, der har ejendommen i mere end nogle få år. Det er fru Ellen Andersen, der har villaen frem til 1977. Hun boede dog ikke alene i villaen, men havde indtil flere lejere igennem årene.

I 1983 stiftedes Andelsboligforeningen “Søbækhøj” – men i 1991 overtoges ejendommen af Peter Trans, som endnu i 2015 ejer villaen. Denne er dog blevet mindre i grundareal, idet en grund allerede i 1959 blev udstykket fra den oprindelige matrikel. Det gik med andre ord denne ejendom, som med så mange andre lignende: De store haver blev udstykket til mindre grunde.

Ejendommens adresse er i dag Søbækvej 2B, og den ligger i det område, som ejendomsmæglerne fejlagtigt kalder for “det gamle Espergærde”. Men det er faktisk ikke Espergærde, men derimod en del af det gamle Mørdrup.

Berlingske Tidende, 29. december 1916.

Nationaltidende fra den 13. juni 1913.

Berlingske Tidende fra den 17. maj 1904

Rev. 12.03.2021