Axel Ploug, f. Sørensen

f. 23.07.1922 i Haastrup ved Faaborg, som søn af gdr. Lars Sørensen og hustru Margrethe f. Ploug. Realeks. 1939. Dim. fra Odense sem. 1944. 01.11.1944-10.07.1945 vikar ved Vrigsted skole (ved Barrit). 15.08.1945-14.10.1945 vikar Odder skole. 24.10.1945-05.12.1945 vikar Eltang Byskole. 06.12.1945-08.07.1946 vikar Hejls skole. 01.08.1946-28.02.1948 lærer smstd. 22.11.1946 g. m. Gudrun Sommer, f. 26.10.1919 i Allinge paa Bornholm, som datter af rev. Jens Peter Sommer og hustru, rev. Rigmor S. 01.03.1948 timelærer ved Hornbæk skole. 01.08.1950 lærer smstd. Faglærereks. i dansk 1952. Navneændring fra Sørensen til Ploug 21.04.1956. Skolebibl. 1956-70. Leder af Hornbæk aftenskole 1960-67. Beskikket censor i dansk v. folkeskolens afgangsprøver 1963-88.  01.04.1961 overlærer smstd. 01.08.1965 viceinspektør smstd.  Aarskursus i dansk 1973/74. Formand for Hornbæk menighedsraad 1961-89. 31.07.1988 pensioneret. Død sep/okt. 2002.
(SFA 1947-1949, TKS 1956/57-1969/70, HKS 1979/80, HKSA, Erindringer  af 11.10.1994)