Joen Nattestad

f. 07.03.1909. Fra 15.11.1936-31.03.1948 fængselslærer og forsorgssekretær ved fængselsvæsenet. Ansat TKS 01.04.1948 som lærer ved Espergærde skole. Overlærer smstd. 01.05.1956. Ansat som lærer ved Skolen i Tofte paa Færøerne fra maj/juni 1958. (Medlem af Sogneraadet ?)
(SFA 1947-1949, TKS 1955/57-1957/58, HKRA)