Anders Nielsen

Dim. fra Gedved Sem. Lærer ved Holmene skole indtil 1887. Konstitueret andenlærer ved Nyrup skole fra 16.11.1887. Indkaldt til militærtjeneste  01.04.1892. Videre ansættelse ukendt.
(SS 1879-87, FT 1890, SS 1894-96, Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924 i HBM, STFH 1940, KD 1989)