af Kjeld Damgaard

På det ældst kendte kort over Horserød er gårdene i Nederbyen tegnet ind med rød farve. De navne, som gårdene fik i 1790’erne er skrevet ind på kortet. Gården Braadegaard er flyttet ud af landsbyen til overdrevet og kaldes nu Karlsgaard. Også det nordligste af de to husmandssteder er forsvundet.


I Horserød Nederby lå endnu ved udskiftningsforretningerne i 1786-87 en gård ved navn Braadegaard. Den havde taget navn efter Braad Aasen, som lå sydvestligst på byens marker. Ved udskiftningen af jorderne tildeltes neyop dette areal til gårdmand Lars Christensen, og det var derfor naturligt at gården, der senere fik matr. nr. 2 a, fik navnet Braadegaard.

Hvad der præcist skete med ejendommen, der lå på vestsiden af nuværende Horserødvej lidt nord for Østrupgaard, vides endnu ikke. Gården kan f.eks. være nedbrændt og ikke genopført på stedet. Vi ser i al fald, at der på et kort fra 1810 ikke længere er en ejendom på det oprindelige sted. Derimod er der på gårdens overdrevsjord i det område, vi nu kender som Øerne, bygget en ny gård, med navnet Karlsgaard. Den har nu adressen Nørreløkkevej 5 og beholdt så længe den havde landbrugsdrift det oprindelige matrikelnummer 2 a af Horserød. Derimod fik den egentlige hovedlod vest for Horserødvej nyt matrikelnummer i 1846 – nemlig 2 b, Horserød. Indtil da havde de to lodder samme ejer, og må være blevet drevet fra den nye gård i Øerne.

Matr. nr. 2 b blev i 1846 overtaget af ejeren af Tulsøgaard, hvorunder jorden siden er blevet drevet.

Ejer af Braadegaard indtil udflytningen:

1794-1810 Lars Christensen

Ejer af den ubebyggede parcel 2 a ved Horserødvej:

1810-1820  Jens Hansen
1820-1820  Frederik Larsen, Jens Hansen, Ole Larsen og Jens Rasmussen
1820-1846  Peder Andersen
1846-1846  Sidse Marie Andreasdatter (fraseparerede hustru)

Derpå matrikelnummerændring til 2 b, Horserød, som siden hørte under Tulsøgaard.

Rev. 01.03.2021