af Kjeld Damgaard

Hagenbjerggaard medens den endnu havde karakter af et traditionelt gårdanlæg.

Matr. nr. 6 a, ”Hagenbjerggaard”, oprindelig gård nr. 1
Da gården blev solgt i 1919, bestod besætningen af 4 heste, 1 plag, 11 malkekøer, 2 kvier, 1 tyr, 4 kalve og 3 svin samt kaniner og duer.

Fæstere:

-1681-         Jens Sørensen
?          Peder Jensen
-1758  Peder Jensens enke
1758-1775  Niels Pedersen
1775-1797  Mathias Olsen

Ejere:
1797-1835  Mathias Olsen
1835-1839  Peder Olsen
1839-1876  Ole Pedersen (søn)
1876-1882  Peternille Andreasdatter (enke)
1882-1911  Niels Frederik Olsen (søn)

Hagenbjerggaard som den tog sig ud i 1989 – efter af hovedbygningen i 1962 var blevet erstattet af et nyt stuehus, hvor der tidligere lå en udlænge.

1911-1916   Hans Jensen
1916-1918  Ove Hansen
1918-1919   F. Jørgensen
1919-1923  H. C. Beck-Petersen
1923-1932  Karl Møller Andersen
1932-1933  Jens Vormer
1933-1938  Karen Marie Sofie Elisabeth Christoffersen
1938-1970  Olav Schellerup Nielsen
1970-1974  Inger Schellerup Nielsen (enke)
1974-1980  Bent Schellerup Nielsen (søn)
1980-1994  Petra og Jørgen Jensen
1994-1994  Petra Jensen og Erhardt Chr. Olsen
1994-           Kjeld Zillo Andersen

Rev. 25.03.2021