Taxavognmand Ejnar Knudsen med sønnen Christian på køleren foran ejendommen, omkring 1930.

Saunte Bygade 34

Af Kjeld Damgaard
I 1916 besluttede Sauntegaards daværende ejer, Søren Hald, at den gamle såkaldte “Røde Længe” (en rest af Tuelandsgaard) skulle nedrives for i stedet at give plads til fire moderne arbejderboliger. Til at tegne husene engagerede han sin “husarkitekt”, Gustav B. Hagen, som allerede da havde bygget ny hestestald og hovedbygning på selve Sauntegaard. De fire boliger blev bygget i engelsk cottage-stil, hvilket har ført til spekulationer om at arkitekten muligvis var engelsk. Det er imidlertid ikke korrekt.
Huset på Saunte Bygade 34, har egentlig ikke noget navn, men kaldes dog lokalt for “Bülows Hus”, hvilket skyldes den beboer af huset, der boede der fra 1948, nemlig gartner Christian Wilhelm Gottlieb Bülow. Han var ansat som gartner på Sauntegaard i en periode fra 1948. Men inden da havde huset været beboet af taxavognmand Ejnar Knudsen, der også drev sin vognmandsvirksomhed herfra allerede i 1920’erne. Ejnar Knudsens hustru, Lilly Knudsen drev i øvrigt købmandsforretning i Borsholm i en periode. Udlejningerne fortsatte helt frem til 1981, da huset solgtes af Sauntegaards daværende ejer, Kurt Præstrud.
I 1987 købte den lokal ludfabrikant Per Faxe (f. 1962) ejendommen og boede her sammen med sin hustru Hanne

Christian Wilhelm Gottlieb Bülow var ansat som gartner på Sauntegaard igennem en længere årrække. Han boede i huset sammen med familien fra 1948 til 1966. Han var født i 1900 i Allinge som søn af en politibetjent. Han blev uddannet som gartner samme sted og havde derpå flere medhjælperjobs inden han kom til herregården Krabbesholm i nærheden af Skibby som ledende gartner i 1928. Han var gift med Olga Berthelsen og sammen havde de børnene Arne og Bodil Kirsten.

Møller (f. 1961). Da de i 1998 købte Svinggaard i Borsholm solgte de til Henrik Fritzbøger Petersen (f. 1961), der stammer fra Tranagergaard i Skibstrup.  Han er gift med Karen Jægerlund (f. 1972). Ejendommen har i dag atter tilknytning til Sauntegaard, idet Sauntegaards ejers hustru har erhvervet huset i 2015.

Lejere af Saunte Bygade 34:

1920’erne     Ejnar Knudsen
1948-1966   Chr. W. Gottlieb Bülow
1966-1974  (?)
1974-1978   Bjarne Bloch Christensen
1978-1981   Christian Helms og Mette S. Larsen
 
Ejere:
1916-1981   Sauntegaards ejere
1981-1987   Inger Bech Madsen og Kai Ringe
1987-1998   Per Faxe
1998-2007   Henrik Fritzbøger Petersen og Karen Jægerlund
2007-2015   Mogens Lorentzen
2015-           Katrin Arnadottir Fredsted

Rev. 20.03.2021