“Borupgaards Badehus brændte ned”, siger et sejlivet rygte – men det er ikke korrekt. Der var tale om en afbrænding af ubrugelige dele – efter at huset var revet ned.

af Kjeld Damgaard

P.V. Jensen-Klints originale tegninger til badehuset, dateret 1917. Bemærk det karakteristiske vikingeskib og den flot svungne vindfløj på tagryggen.

Da Borupgaards berømte grønne badehus forsvandt i efteråret 1975 skete det i forbindelse med en nedrivning – og ikke en brand, som det desværre fejlagtigt ofte skrives og fortælles.

Myten om branden opstod, fordi de ubrugelige rester af badehuset blev brændt af på stensætningen ude i vandet – men det var først efter at alle brugelige dele var blevet nedtaget af et hold håndværkere. At bygningen blev nedrevet skyldtes at Borupgaards daværende ejer, Iver Hasselbalch, ikke længere orkede at vedligeholde badehuset, der jævnligt blev udsat for indbrud og hærværk. Og da Helsingør Kommune havde brugt alle pengene på saneringer i Helsingør by, kunne der ikke blive tale om kommunal støtte til at bevare denne kulturhistoriske perle.

Badehuset blev opført i 1917, hvor det afløste et lille almindeligt badehus. Årsagen til opførelsen var, at Antonie og Karl A. Hasselbalchs ene søn led af leukæmi – og datidens lægeråd var at give drengen frisk luft og havbade. Det blev overdraget en af Danmarks mest kendte arkitekter, P.V. Jensen-Klint, at tegne bygningen, der fik en hel speciel profil med både træk fra vikingetidens og ægyptisk arkitektur.

Badehuset lå lige ud for Snekkersten Stationsvej – hvilket ikke var en tilfældighed. Stationsvejen havde nemlig fra middelalderen været indkørselsvejen fra Strandvejen til Borupgaard. Først i 1923 blev overkørslen ved “Mon Port” nedlagt og erstattet af Borupgaardsvejs viadukt – og i dag er den gamle vejføring vest for banen helt forsvundet.

Lige syd for Borupgaards Badehus lå i perioden 1902-56 Snekkersten Badeanstalt – et offentligt badeetablissement, hvor gæsterne ugenert kunne bade og solbade – mod betaling.

 

 

 

Borupgaards Badehus fotograferet omkring 1970, da huset ikke længere anvendtes regelmæssigt.

Anders Hasselbalch som fik leukæmi, som datidens læger kunne helbredes med frisk luft og havbade. Det hjalp naturligvis ikke, og drengen døde i en ung alder.

Rev. 01.04.2021