Omtrent hvor nu Strandvejen 143 B er beliggende lå Espergærdes første biograf i perioden 1909-15. Begge ejendomme blev revet ned omkring 1915.

Villa Birkely fotograferet fra øst – med familien Christensen på rad og række i haven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

af Kjeld Damgaard

Espergærde har haft to biografer i tidens løb. Den ældste biograf var efter moderne forhold meget beskeden. Den blev startet af den lokale cykelsmed i Espergærde, Theodor Christensen, som på det tidspunkt boede på Strandvejen 149 i Espergærde.
Theodor Christensen var født i Tikøb, og han  fik sammen med sin hustru, Cecilie,  i alt 8 børn, hvoraf den ene dog døde som spæd. Flere af disse børn blev boende i lokalområdet og blev betydende medborgere. Her skal peges på malermester Folmer Christensen og cykelsmed Eigil Christensen.

Omtrent hvor ejendommen Strandvejen 143 B nu ligger, lå ejendommen “Birkely” og her boede Cecilie og Theodor Christensen. Theodor var cykelhandler og -smed, men havde naturligvis mest at lave i sommermånederne, når landliggerne var i området. Allerede omkring 1907 begyndte Theodor derfor med en omrejsende biograf, der viste levende billeder på de lokaler k

Cykelhandler Theodor Christensen var initiativtager til Sydkystens første biograf. Den havde kun åbent i sommerhalvåret, medens der var landliggere. Om vinteren kørte Th. Christensen rundt på landet og viste film i forsamlingshuse og lignende.

roer og i de lokale forsamlingshuse. Det fortsatte han med, da han i 1909 etablerede en lille biograf ved siden af boligen på Strandvejen. Billedet viser, hvorledes biografen lå ud til Strandvejen, med cykelværkstedet ved siden af og boligen bagved. Alle disse bygninger blev revet ned, da naboen omkring 1915 købte hele ejendommen for at undgå den uro og ballade, som biografen efter hans mening medførte.

Derpå skulle der gå otte år før der atter kom biograf i Espergærde – men nu med helt andre initiativtagere…

Rev. 23.02.2021

Villa Birkely fotograferet