En kongelig hestehave

Kort over Gurre Vang fra 1806, medens der endnu var store områder, der ikke var skovbevoksede.

af Kjeld Damgaard

Skoven kaldes en “vang” fordi området tidligere blev brugt som en vang, det vil sige et areal, der blev udnyttet landbrugsmæssigt. I dette tilfælde sikkert endda indhegnet, fordi der her gik heste og græssede. Engene i samme område blev anvendt til høslæt for at sikre vinterfoder til hestene. Gurre Vang er derfor også blevet kaldt “Hestehave” eller “Hestevangen”.

Det er ikke usandsynligt, at der har gået heste her siden 1300-tallet, hvor kong Valdemar Atterdag havde sit hovedsæde på Gurre Borg. Det var i alt fald almindeligt at der hørte heste til alle kongelige slotte og borge samt til klostre og større gårde i middelalderen. Og til alle disse heste har der været brug for relativt store græsningsområder.

I 1600- og 1700-tallet – efter at Gurre Borg var blevet erstattet af Krogen (Kronborg), så blev græsningsområdet anvendt til de såkaldte “rytterheste”, d.v.s. forædlede Frederiksborghingste fra det kongelige stutteri på Esrum Kloster. Men i 1799 nedlagdes Gurre Vang (og Gurrehus) som kongelig ladegård, og arealerne blev overdraget til Forstvæsenet. Efterhånden som arealerne sprang i skov eller blev tilplantet, indgik Gurre Vang således i den almindelige skovdrift.

Den nuværende færdselsåre gennem Gurre Vang hedder Gurrevej og her fotograferet i maj 2008.

Rev. 17.04.2021