af Kjeld Damgaard

Ejendommen Ravnebakkevej 4 fotograferet i 1920’erne med murer H. Peter Aagaard (f. 1873) i forgrunden. Han var gift med Wilhelmine f. Creutzburg. partret fik 10 børn, hvoraf den ene, Peter Aagaard, senere blev vognmand og vaskeriejer på Parallelvej i Snekkersten.

Den første bygning på stedet er sandsynligvis opført i 1820’erne af den daværende ejer af Søelyst, d.v.s. den senere Nyrupgaard. På den tid ejede Søelyst store dele af Nyrup Overdrev, der lå nord for landsbyen på et areal, der støder op til Gurre by. På et kort fra 1824 ses ejendommen liggende ved den nuværende Ravnebakkevej.
Den 2. oktober 1827 blev ikke færre end 12 af Sølysts huse brandforsikret – alle med lidt specielle navne, hvoraf mange var navne på byer, f.eks. Skævinge, Søborg eller Daglykke. Hus nr 3 (Søelysts nummerrækkefølge) kaldtes således for ”Toelt” eller ”Toelthus”. At give huse og gårde var ganske almindeligt i en tid hvor der ikke var postadresser, men hvorfor netop disse specielle navne står ikke klart.
At Søelyst forsikrer 12 huse på én gang antyder, at der er tale om en samlet forsikringspakke, som ejeren har fået gjort på én gang. Det er næppe troligt at alle 12 huse er blevet færdige på en og samme dato. Så husene er sikkert opført i årene forud og da husene var beskedne har ejeren måske ikke vurderet en brandforsikring som særlig vigtig.
Ejendommen i 1827 bestod således kun af et enkelt beskedent hus. Af forsikringssagen fremgår, at beboeren hed Carl Svendsen og at der var tale om et hus der var 6 fag langt, 8 alen dybt og bygget af fyrrebindingsværk med klinede vægge og forsynet med stråtag. Det var indrettet til stue, kammer og køkken med skorsten og bageovn. Den samlede forsikrings-værdi var 130 rigsdaler.
Hvem der senere beboede huset findes der ikke en samlet oversigt over. Det tilhørte nemlig indtil 1890 de skiftende ejere af Søelyst/Nyrupgaard, og først da blev stedet solgt til den daværende lejer af huset, nemlig

Set fra luften tog ejendommen sig således ud i 1957 – medens ejeren var vognmand Elo Aagaard.

gartner Peder Nielsen.

Spørgsmålet om hvor gammelt det nuværende hus er, er ikke muligt at afklare p.t.. Det er muligvis det oprindelige hus, der endnu står, blot udvidet og moderniseret igennem tiderne. Der kan dog også være tale om en nedbrydning eller brand på et tidspunkt, men umiddelbart har der ikke kunnet findes nogen dokumentation på det.
Den næste forsikringsoplysning er således fra 1892, hvor huset nu var 11 fag langt og stråtækt og takseret til 1.554 kr. Desuden var takseret et brændehus med paptag til 230 kr. Stuehusets størrelse svarer nogenlunde til det nuværende hus størrelse, så det er i alt fald fra den periode, hvilket også svarer meget godt til byggestilen.
Ejere af “Toelthus”:

I 2013 solgte Marianne Jacobi ejendommen, som hun havde ejet siden 1976. Hun havde dog været medejer sammen med sin daværende mand, Ole Krarup, siden 1962. Ole Krarup var kendt som mangeårigt medlem af Europaparlamentet.

1827-1890     Søelyst / Nyrupgaard
1890-1916     gartner Peder Nielsen
1916-1918     Jacob Johansen
1918-1918     parcellist John Bjerke
1918-1933     murer Peter Aagaard
1933-1935     frk. Edel Aagaard
1935-1941     vognmand PeterAagaard
1941-1962     vognmand EloAagaard
1962-1962     formand HelmerLarsen
1962-1976     Marianne og Ole Krarup
1976-2013     Marianne Krarup –navneforandring til Jacobi
2013-2014     Jette og Dennis Thelin
2014-             Jette Thelin samt Diana og Philippos Antonakakis

Rev. 15.03.2021