af Kjeld Damgaard

Ejendommen “Djævelhøj” var opkaldt efter det store dobbelt dyssekammer, som findes på gårdens jorder. Men gården fik i begyndelsen af 1900-tallet ændret navnet til “Højen” – det lød pænere!

Ejendommen ”Højen” er udstykket fra Blommeaas i Lille Esbønderup i 1861 og det var den nuværende ejer, Leif Petersens oldefader, der lod ejendommen bygge. Han hed Jens Andersen. I 1909 opførtes en ny stuebygning – den nuværende.
Ejendommen har matr. nr. 2 d, Lille Esbønderup. Oprindeligt hørte der ca 10 tdr. land til ejendommen, men senere er der tilkøbt 6 tdr. land, som oprindeligt tilhørte kroen.
Navnet ”Højen” blev først ”officielt” da Leif Petersens fader, Rasmus Peter Petersen, overtog ejendommen. Indtil da var ejendommen i folkemunde blevet kaldt ”Djævelhøjen” efter den gamle stendysse på marken ved siden af. Imidlertid syntes Rasmus Petersen ikke at det var et særligt flatterende navn, og besluttede derfor at ”Højen” var et bedre navn.
Jens Andersens søn var Peder Christian Andersen (f. 1863). Han var gift med Dorthea f. Hansen. De fik et barn, datteren Margrethe Kristine Andersen, der blev gift med tømrersvend Rasmus Peter Petersen. Parret overtog senere ”Højen” – og efter dem blev den overtaget af sønnen Leif Petersen, den nuværende ejer.
Rasmus Peter Petersens forældre var Karl Martin Petersen og Petrea f. Rakløv. Petrea stammede fra Langesø, medens Karl Martin Petersen stammede fra Harreshøj, hvor han på en parcel fra Aspegaard byggede ejendommen ”Aspely”. Her etablerede han tømrer- og snedkerværksted. Ejendommen blev i 2007-08 sat i stand efter i mange år at have været i stærkt forfald (ejer indtil 2006 var Ole Mogens Petersen).

“Højen” fotograferet i 1989 efter af landbrugsdriften var nedlagt og avlsbygningerne udlejet til andre formål.

Leif Petersens hustru, Inger Olsen, er født i en ejendom på Fredensborgvej nr. 38. Hendes forældre var Leo Peter Olsen og Mary f. Petersen. Leo Olsens forældre var karetmager og tømrer Ole Peter Olsen og hustru Marie f. Olsen. Begge stammede fra Horserød. Marie og Ole Peter Olsen fik fem børn: Hans Olsen (senere karetmager i Skotterup), Lydia Olsen (ugift), Ella Olsen (ugift), Karen Olsen (g.m. Janus Kruse) samt ovennævnte Leo Peter Olsen.

Rev. 06.03.2021