Hjemmesiden om lokalhistorie for den gamle Tikøb Kommune er skrevet og redigeret af lokalhistoriker Kjeld Damgaard

Har Du spørgsmål om det område, der oprindeligt hed Tikøb Kommune …

– eller blot en kommentar ?
– eller måske oplysninger, der kan supplere min samling ?

Hvis Du har spørgsmål eller kommentarer til de foranstående artikler eller spørgsmål til et emne, som Du ikke kan finde her på siderne, så er Du meget velkommen til at henvende Dig på en af følgende måder:

Skriftligt til

Kjeld Damgaard
Helgavej 8
Mørdrup
3060 Espergærde

Pr. e-post til damgaard@tikobkommune.dk
Telefonisk til 49 13 52 97 / 40 56 36 63


Nuværende samling

– som er indsamlet gennem over 45 år, har efterhånden nået et temmelig stort omfang. Samlingen, som kun rummer materiale fra det område, som oprindeligt udgjorde Tikøb Kommune, anslås for tiden at rumme:

næsten 25.000 avisudklip (eller kopier/afskrifter)
omtrent 20.000 oplysninger om personer i Tikøb Kommune
ca. 10.000 oplysninger om ejendomme i Tikøb Kommune
over 25.000 fotos (af steder, ejendomme, begivenheder og personer)
foruden en lang række andre arkivalier, litteratur, slægtstavler m.v.

BEMÆRK: På trods af samlingens størrelse, modtages meget gerne nyt materiale i form af f.eks. slægtstavler, kopier af skøder, kopier af fotos, erindringer m.v.

Jo flere oplysninger jeg ligger inde med, desto flere kan jeg hjælpe !

Kortfattet portræt af forfatteren…

Undertegnedes interesse for lokalhistorie og dertil hørende områder, hidrører fra min ungdom, hvor jeg via ungdomspolitisk arbejde i Kvistgaard blev interesseret i hvorfor udviklingen i området var og havde været som den var.

Gennem arbejdet med at udgive en beboeravis for byens 3-400 husstande, voksede interessen for lokalhistorie, og hurtigt blev det til mange små artikler om den lokale historie. Senere samledes den indsamlede viden i en bog om egnens historie.

Indsamling af viden, dokumenter, erindringer, artikler, fotos o.s.v. var en naturlig følge af denne interesse — og nu over 45 år efter, er det muligt at videregive oplysninger ud fra disse mange tusinder af indsamlede facts om livet i den oprindelige Tikøb Kommune.

Jeg håber derfor, at denne hjemmeside må imødekomme nogle af de mange forespørgsler, som jeg jævnligt får om Tikøb Kommunes historie. Siden vil naturligvis jævnligt blive ajourført med nye artikler og nye oplysninger.

Kjeld Damgaard
Lokalhistoriker og redaktør

Mørdrup, marts 2016