Pensionatet “Plantagely” blev også kaldt “Højdevangen”

af Kjeld Damgaard

Plantagely” blev i forbindelse med overtagelsen i 1947 opmålt og optegnet, således som man ser på denne tegning.

Da frøken Nancy Becker i 1907 købte en grund af hhv. gårdejer Edvard Petersen og et areal af Ida og Meta Back tæt op under Hornbæk Plantage og med Sandagerhus som nabo, var hun måske inspireret at de to søstres store succes med at tiltrække velhavende byboere til et ophold på landet.

Postkort fra omkring 1915 – man kan næsten fornemme den ro og fred, der har hersket på stedet, hvor Plantagely lå med “ryggen til” Plantagen og med vid udsigt mod syd til Saunte.

I alt fald fik hun bygget en stor villa, som blev brugt til sommerpensionat. Nancy Becker reklamerede ikke så meget med sit pensionat – måske havde hun en fast kundekreds, men der blev dog fremstillet postkort, som skulle reklamere for stedet.
Nancy Becker døde omkring 1928, og ejendommen blev overtaget af Meta Back, som på daværende tidspunkt var eneejer af Sandagerhus. Meta Back døde imidlertid allerede i 1930 og “Plantagely” blev af dødsboet solgt to år senere til Kvindelig Idrætsforening. Muligvis havde de allerede fra 1928 lejet sig ind i ejendommen.
Kvindelig Idrætsforening var en udbrydergruppe fra Københavns Kvindelige Gymnastikforening, som i 1906 blev opslittet i to foreninger. Kvindelig Idrætsforening (KI) bestod hovedsageligt af gymnastiklærerinder som arbejdede i skoleregi. I slutningen af 20’erne havde foreningen omkring 1.900 medlemmer. Foreningen havde haft ganske pæn succes, bl.a. ved repæsentation ved flere olympiske lege i 1908, 1920 og i 1948.
I 1930 erhvervede foreningen Plantagely i Saunte og brugte det som sommerhjem for medlemmerne. KI beholdt “Plantagely” frem til 1947. Foreningen fortsatte frem til 1989, da den fusionerede med Idrætsforeningen Ajax – under navnet Ajax København.
Ny ejer i 1947 var “Højdevangens Lejrskoleforening”. Højdevangen Skole ligger på Amager og det var et helt igennem filantropisk foretagende der havde købt “Plantagely”. Alle udgifter blev fra starten dækket af frivillige bidrag fra skolens lærerpersonale samt en kreds af forældre. Eleverne, der havde ophold på stedet, betalte derimod intet for kost eller logi. De nye ejere gav nu ejendommen nyt navn: “Højdevangen”.
I 1973 overtog den selvejenden institution “Friluftskolonien Wesselsminde” halvdelen af ejendommen, og først herefter blev stedet også kendt under navnet “Wesselsminde”. Samarbejdet mellem Lejrskoleforeningen og friluftskolonien fortsatte frem til ejendommen blev solgt i 2012. De nye ejere opdelte ejendommen i 5 parceller – og disse anvendes nu til almindelig beboelse.

Ejendommen “Plantagely” fotograferet til et postkort i 1930’erne – medens ejeren var “Kvindelig Idrætsforening”.

Ejendommen fotograferet i februar 2012 – bemærk navnet “Højdevangen”.

Rev. 20.03.2021