af Kjeld Damgaard

Den kommunalt ejede nye Hellebæk Skole er her fotograferet omkring 1877 – kort tid efter ibrugtagningen.

Som følge af geværfabrikkens nedlæggelse havde Det Schimmelmannske Fideikommis ikke længere nogen interesse i at drive skole (Bøssemagernes Skole) for byens befolkning, der for størstepartens vedkommende jo nu ikke længere arbejdede for Hellebækgaards ejere. Tikøb Sogneråd måtte derfor i gang med at bygge en ny og moderne skolebygning til afløsning for Bøssemagernes Skole.

Denne skole blev bygget i 1876, men var fortsat bestyret af en enelærer helt frem til 1903. På dette tidspunkt ansattes en andenlærer, og skolen blev 4-klassedelt. I 1914 nedlagdes den såkaldte ”Hellebæk Ny Skole”, og i stedet indrettedes Hellebæk Skole som 5-klassedelt samtidig med at der blev ansat en lærerinde. Først i 1923 blev der bygget en gymnastiksal. Elevtallet voksede kraftigt i disse år, og de 141 elever i 1935 kunne slet ikke være i de kun tre klasseværelser. I 1938 indviedes derfor en helt ny fløj med yderligere 4 klasseværelser, en sløjdsal samt et skolekøkken.

I oktober 1965 igangsattes en udvidelse af Hellebæk Skole med 7 klasseværelser og 2 særlokaler. Denne udvidelse gjorde det bl.a. muligt at indføre en realafdeling på skolen. Ved udgangen af marts 1970 – da Tikøb Kommune – blev nedlagt, var elevtallet i Hellebæk Skole vokset til 391.

 

Denne nye bygning på Hellebæk Skole blev taget i brug i 1938.

Hellebæk Skole i 1936 – inden den nye hovedbygning blev opført.


Rev. 11.04.2021