Villa ”Egebæk” nedrevet og erstattet af nye huse

af Kjeld Damgaard

Luftfoto fra 1936 – det år, hvor familien Worm overtog huset. Som det ses var grunden stor og gik hele vejen fra Strandvejen og ned til Øresund. I teksten er haven beskrevet i detaljer.

”Villa Egebæk” blev opført i årene omkring 1874-75 af gårdejer Hans Andreas Nielsen, der ejede en nu nedbrændt gård ved Stolkholmsvej/Lindevej. I 1875 solgte han grund, have og våningshus på 7 fag til svigersønnen fisker Jakob Aanonsen. I 1912 købtes ejendommen af skibsreder Otto Banck, hvis søn Erik Banck i 1936 solgte til grosserer Erik Worm.

I 1953 købtes huset af fabrikant A. Siegumfeldt, der var manden bag legetøjsmærket ”Tekno”. Fabrikken blev grundlagt i 1928, og overtoges efter Siegumfeldts død i 1967 af datteren Ester, som imidlertid måtte se fabrikken gå konkurs i 1972. I mellemtiden var villa ”Egebæk” i 1969 blevet solgt til Myresjö Huse, der kort efter rev bygningerne ned og udstykkede grunden i fire parceller. Op imod Strandvejen hvor det gamle hus lå, opførtes i stedet to identiske huse.

 

Luftfoto fra 1989, der viser de to nybyggede huse, der ligger hvor villa ”Egebæk” oprindelig lå. 
Nederst til venstre skimtes yderligere en villa, bygget i haven. I alt blev der fire parceller ud af den oprindelige grund.

Rev. 19.02.2021