af Kjeld Damgaard

Kortet fra 1854 viser placeringen af den gård, der oprindelig blev kaldt Teglhøjgaard. Efter dennes brand i 1921, blev navnet Teglghøj anvendt på den sydfor liggende ejendom, som lå lige op ad oldtidshøjen Teglhøj.

Gårdens navn var officielt “Teglhøjgaard” (eller “Teglgaard”), men den er i tidens løb primært blevet kaldt “Hørhavegaard”. I 1754 overtog Niels Olsen fæstet på denne gård efter sin far, Ole Andersen. Det var Niels Olsen, som  i 1795 fik skøde på ejendommen og han beholdt den frem til 1808, da sønnen Anders overtog. Han fik to sønner og de fik i 1834 hver sin halvdel af gården. Lars beholdt Hørhavegaard, medens broderen Jens, byggede en ny gård, kaldet Teglhøj. Lars Andersens datter overtog senere Hørhavegaard og da hun senere sidder som enke, lader hun en bestyrer, Anders J. Andersen overtage driften. Han gifter sig med en niece til enken og endte med i 1913 at overtage gården, men i 1917 sælges gården ud af familien. I august 1921 brænder gården ned, og den genopføres ikke.
Rev. 28.02.2021