af Kjeld Damgaard

Karlsgaard fotograferet fra luften i 1937. Umiddelbart nord for ejendommen – mellem bygningerne og søen – ses tydeligt den nu nedlagte vej mellem Øerne og Horserød

Denne ejendom er bygget på Horserøds sydligste overdrev, d.v.s. det område, som vi i dag kalder Øerne. Gården lå oprindelig i Horserød Nederby og blev ikke udflyttet i forbindelse med jordreformerne i 1786-87. Gårdens navn var da Braadegaard, men omkring år 1800 ser det ud til at gården er forsvundet (måske nedbrændt?) og derefter opført ude på overdrevet af gårdens daværende ejer, Lars Christensen. Som direkte forbindelse mellem de to hovedlodder anvendtes en direkte vej fra Karlsgaard gennem Horserød Hegn – en vej, der uden tilladelse blev lukket i 2000 mellem Nørreløkkevej og Skindersøvej.

De nuværende bygninger på Karlsgaard er imidlertid ikke de oprindelige. Bygningerne er opført i 1870 for stuehusets vedkommende, medens udlængerne stammer fra hhv 1890 og 1914. Det oprindelig tilliggende var ca 55 tdr. ld., men i 1846 frasolgtes den oprindelige hov

edlod i selve Horserød. Oprindelig matrikelnummer var 2 a, Horserød, men nuværende matrikelnummer – efter at jorderne er afhændet – er matr. nr. 2 h, Horserød.

Karlsgaard set fra Nørreløkkevej i august 2013.

Ejere af Karlsgaard i Øerne:
1794-1810  Lars Christensen
1810-1820  Jens Hansen
1820-1820  Frederik Larsen, Jens Hansen, Ole Larsen og Jens Rasmussen
1820-1846  Peder Andersen
1846-1846  Sidse Marie Andreasdatter (fraseparerede hustru)
1846-1870  Jens Hansen
1870-1909  Christian Jensen (søn)
1909-1949  Edvard Lauritz Jensen (søn)
1949-1961  Agnes Christine Jensen (enke)
1961-2000  Hans Christian Jensen (søn)
2000-2004  Jørgen Witt
2004-2005  Bente Witt, Christian Witt og David Witt
2005-2008  Heidi Kähler
2008-2016  Karlsgården ApS
2016-            Janne Kaplan og Ernst Stig Hansen


Rev. 05.04.2021