Louise Carøes Privatskole

af Kjeld Damgaard

Frøken Louise Carøe startede sin privatskole i Boderne i 1875. Den flyttede siden til selve den offentlige skole i Hellebæk, hvor der var et klasselokale ledigt.
Kvaliteten af undervisningen i denne skole var helt i top og lå klart over niveauet i almueskolen. I år 1900 havde skolen 27 elever. Det daglige timetal var da på 5 3/4 timer for de to ældste klasser, 5 timer for de mindste klasser. Undervisningen udførtes af 3 lærerinder og fagene var foruden de almindelige også verdenshistorie, kirkehistorie, naturhistorie, tysk, engelsk, fransk, tegning og håndarbejde.
Sognepræst  Sperling skrev om skolen i oktober 1900: “Skolen står på et meget højt Standpunkt, og det ville være meget beklageligt for Kommunen – ogsaa muligvis i rent Økonomisk Henseende – om frk. Carøe saa sig nødt til at ophæve Skolen”.
Skolen eksisterede imidlertid kun frem til 1902.

Rev. 11.04.2021