af Kjeld Damgaard

Hele gården set fra luften i 1954.


Stuehus opført 1850. Staldbygninger for søer, får, smågrise og fedesvin opført 1973 – ændret i 1992 til kontor, handel og lagerformål. Bygninger til landbrugsformål opført i hhv. 1960 og 1965 og 1995.

Ejere:
1794-1807  Lars  Hansens enke
1807-1819  Jens Larsen (søn)
1819-1855  Peder Olsen
1855-1894  Jens Christian Pedersen
1894-1929  Jens Peter Andersen
1929-1965  Hans Christian Larsen
1965-1989  Poul Larsen
1989-1991  D. L. R.
1991-2004  Vagn Lindegaard, Jørgen Ahrendt-Jensen, Finn Vindahl Andersen
2004-          Monica Lindegaard og Jørgen Ahrendt-Jensen

Gårdens stuehus fotograferet i 2013.

Billede fra 1998, der viser de store staldbygninger, der opførtes i 1970’erne.

Rev. 01.03.2021