af Kjeld Damgaard

Matr. nr. 5 a, ”Skadenborggaard, oprindelig gård nr. 2

Skadenborggaard i 1936 – før moderniseringen af udlængerne.


Gårdens tilliggende var i 1900-tallet på 48 tdr.ld. Ejendommen har i nyere tid skiftet navn til Viehøjgaard.

Fæstere:
-1681-             Rasmus Mickelsen
-1761      Ole Larsen
1761-1797     Lars Olsen (søn)

Ejere:
1797-1808   Lars Olsen
1808-1858  Ole Larsen (søn)
1858-1893   Lars Olsen (søn)
1893-1939   Ole Larsen (søn)
1939-1939   Emilie Larsen (enke)
1939-1976   Poul Petersen
1976-1998   Stig Waage Petersen
1998-           Asger Duus Mathiesen

Gården fotograferet i 1955 – nu med nye udlænger.

Rev. 26.03.2021