Kirsten Ørnfelt

f. 14.01.1939. Ansat ved TKS 01.08.1964 som lærerinde ved Hornbæk skole. Afgang fra Hornbæk skole i skoleaaret 1966/67.
(TKS 1964/65-1966/67)