af Kjeld Damgaard

Købmandsforretningen “Hamlet”, som den så omkring 1970, medens Ole Larsen drev forretningen. Efter lukningen i 1973 blev inventaret bevaret og senere sat op som købmandsbutik på Flynderupgaard Museet – men nu pakket sammen på magasin.

Indtil 1920 var det i en radius på omtrent 10 km forbudt at etablere fødevareforretninger og lignende rundt om en købstad. Filosofien var, at handlen skulle koncentreres i købstæderne – i dette tilfælde Helsingør. Denne “læbælteordning” blev ophævet i 1920.
Men da der selvfølgelig var interesse for at handle lokalt blev der oprettet såkaldte forbrugsforeninger, hvor det var tilladt medlemmerne at handle i den forretning, som var blevet oprettet af foreningen.

Købmandsforretningen på Mørdrupvej var således blevet oprettet i 1916 – men dengang med Afholdsforeningen Blaa Kors som ejer. Kun medlemmer kunne altså handle her – indtil 1920. Den første uddeler i forretningen hed Karlsen, men den 1. oktober 1923 kom Niels Christian Larsen og hustru Karen hertil fra Brønshøj.

N.C. Larsen etablerede sig som almindelig købmand og drev butikken indtil sønnen Ole Larsen overtog den og drev den videre.
I 1973 måtte butikken imidlertid lukke. Konkurrencen fra Espergærde Centret blev for stor og der var ingen, der ville drive forretningen videre.

Imidlertid kunne man stadig se forretningen i mange år herefter – eller i alt fald inventaret. Det var nemlig bevaret på Flynderupgaard Museet, hvor man kunne se, hvorledes en “gammeldags” købmandsforretning var indrettet. Museet er som følge af kommunale besparelser nu nedlagt og det usikkert om købmandsforretningen nogensinde genskabes, da der ikke ser ud til at være politisk interesse for at have museum for den gamle Tikøb Kommunes område.

Ejendommen fotograferet i 2006.

Indtil 2004 blev bygningen anvendt af “Svend Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S”, men er siden indrettet til privatbolig.

 

 

Rev. 23.02.2021