Cathinca Georgine Nyholm

f. 23.02.1863 paa Boldbygaard paa Bornholm, som datter af godsejer Jacob Würnfeldt Nyholm og hustru Barbara Christine Marie f.Rømer. Dim. fra Femmers sem. 1897. Første ansættelse fra 01.12.1897. Lærerinde ved Nyrup skole 15.02.1901-31.03.1902. Fra 01.04.1902 konst. lærerinde ved Stubbekjøbing Real- og Borgerskole. 01.01.1904 ved Rødding skole. 01.08.1904 Kildebrønde skole. Fra ca 1910 ansat som lærerinde ved Allinge Borgerskole indtil ca 1930. Afskediget p.g.a. nedlæggelse af et lærerindeembede. Ugift. Død paa Frederiksberg 17.02.1945.
(Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” i HBM, SS 1899-1903, Th.Hauch-Fausbøll: ”Slægthaandbogen II/712” 1900, AP 1902, Helsingør Avis 17.04.1902, WTB&CP 1910, Bornholms Tidende 20.02.1933 og 26.02.1945, STFH 1944, Alb.Fabritius: ”Familien Nyholm” 1962, G.A.Nyholm: ”Familien Nyholm” 1983, KD 1989)