af Kjeld Damgaard

Denne annonce fra 1872 fortæller om gårdens herligheder på den tid.

Matr. nr. 4 a, Rosendal, oprindelig gård nr. 3
Ejendommen har oprindeligt ligget i selve landsbyen, men er udflyttet ud i 1800-tallet midt på gårdens jorder. Forlydender om at gårdens kampestens-avlsbygninger er fra 1500-tallet har således intet på sig.

Da Jens Nielsen solgte gården i 1810 var han den sidste bonde på gården. Derefter var de fleste ejere uden landbrugsmæssig baggrund. Gården var blevet en såkaldt “københavnergård” – ejet af folk, der havde tjent penge på andre erhverv, og som i flere tilfælde ikke boede fast på ejendommen. Ejerne fra 1810 til 1829 var hhv. inspektør Schultz, som kom fra Hellebæk, medens justitstråd Ludvig Manthey var uddannet farmaceut i 1789 og fra 1791-1805 drev han Løveapoteket i København. Fra 1795 underviste han tillige i Kemi ved Københavns Universitet og fra 1796 administrator for Den kgl. Porcelainsfabrik – en stilling han beholdt til 1812. Fra 1805-11 var han ydermere bestyrer af Ørholms Fabrikker i Brede. I 1812 købte han godset Falkensteen ved Slagelse, hvor han boede indtil sin død i 1842. Hvorfor han investerede i Rosendal står ikke helt klart, men Schultz ser også ud til at have været eneejer, da gården blev solgt i 1829.

Af gårdens senere ejere kan nævnes Alexander Mitchell junior (1783-1846) – der var tidligere strømpefabrikant og i 1820’erne sammen med faderen drev en manufakturbutik i Østergade i København sammen med blegeriet i Hellebæk. Han reklamerede således med at man til forretningen eller til ham privat i København kunne aflevere alle slags tekstiler, der ønskedes bleget i “Hellebæks Blegeri”. Virksomheden har efterladt et stednavn ved Hellebæk: Blegebakken. I en periode samtidig med at han ejede Rosendal, var han tillige forpagter af Hellebækgaard. Han var gift med Marie Metzgen.

Da proprietær Carl Gotfred Schultz døde i 1872 solgte enken til jægermester Henrik Eduard Jessen (1833-1904), der var født på hovedgården Adserstrup på Lolland. Han havde i sin ungdom opholdt sig i troperne, tjent en del penge og medbragte ved sin hjemkomst en vaskeægte indfødt med meget mørk hudfarve. Dengang vakte rygtet om en “neger-boy” stor opsigt på egnen – man var bestemt ikke vant til at se folk med anden hudfarve. Jessen byggede en helt fløj til hovedhuset, derved blev den næsten kvadratiske havesal skabt. Fra 1874-1880 var Jessen medlem af Tikøb Sogneråd. Efter salget af gården i 1888 flyttede Jessen til Frederiksberg, hvor han boede til sin død.

Rosendal fotograferet fra luften i 1946.

En mangeårig ejer af Rosendal var bagermester N. Chr. Jønsson. Han var oldermand for det københavnske bagerlaug. Familien flyttede til Rosendal. Til at passe landbruget ansatte han som inspektør en ung landmand, Axel Jørgensen, der havde været i lære som landmand på Trollesminde og Faurholm ved Hillerød samt været på Krogerup Højskole. Jønssons datter, Karla fik hurtigt et godt øje til den unge mand og de blev forlovet og gift i 1922. Efter mange år som bestyrer overtog Karla og Axel Jørgensen Rosendal i 1954, men solgte allerede fire år senere.

Finn Tafdrup ejede også ejendommen igennem mange år. Han var modstandsmand under besættelsen og måtte flygte til Sverige, hvor han indgik i Den danske Brigade. Efter hjemkomsten blev han gift med Elin Hannover og overtog Endrupgaard i Endrup ved Fredensborg – og senere gården Rosendal i Skibstrup. Deres datter, Pia Tafdrup, kendes i dag som digter og forfatter.

Fæstere:
-1681-          Knud Nielsen
-før 1771-    Jens Pedersen
-1771-1795  Niels Pedersen
1795-1797   Jens Nielsen (søn)

Ejere:
1797-1810   Jens Nielsen
1810-1829   Justitsråd Manthey og Inspektør Schultz
1829-1846   Alexander Mitchell
1846-1855   Johanne Maria f. Metzgen (enke)
1855-1872   Carl Gotfred Sophus Schultz
1872-1872   Betty Schultz f. Carøe (enke)
1872-1888   Henrik Edvard Jessen
1888-1900  Simon Dons
1900-1917    Valdemar Bille Hansen
1917-1919    Poul Munch
1919-1954   N. Chr. Jønsson
1954-1958   Karla Jørgensen f. Jønsson (datter)
1958-1997   Finn Tafdrup
1997-1998   Belling A/S
1999-2018   Paw Obel Skovgaard Larsen
2018-            Maria og Lars Gammeltoft

Rev. 22.03.2021