Af Kjeld Damgaard

Villa Frederikkehøj, nu med adressen Agnetevej 8. Foto fra omkring 1930

Det var i 1902 at gårdejer Peder Jørgensen i Mørdrup solgte to grunde fra sine jorder. De to grunde lå da også lidt besværligt for gårdens drift, nemlig på nordsiden af Nordbanen, og selvom der siden 1864 havde været en overkørsel til brug for Mørdrups bønder, så var realiteten at med Nordbanens anlæg i 1864, var jordstykket skåret over i to dele. Den mindste del lå således nord for banen, og det var naturligt at lade disse arealer udstykke.

Peder Jørgensen ejede siden 1898 en gård der lå på østsiden af krydset Mørdrupvej/Hovvej. Gården nedbrændte i 1910 og findes ikke mere.

Den første ejer af parcellen matr. nr. 4g, ved Nordbanen hed Svend Dahlberg og var skræddermester i Helsingør, hvor han dog kun havde boet i to år. Før den tid boede han sammen med hustru Anna i Borgergade i København, hvor han også havde arbejdet som skrædder. Han var født i 1841 i Sverige.

Da han købte parcellen ved Nordbanen for 550 kroner den 14. november 1902, var den naturligvis ubebygget. Om han selv byggede eller fik professionelle til det, kan vi i dag ikke se i kilderne. Men huset kom op at stå i løbet af det følgende år.

Villa “Frederikkehøj” fotograferet i begyndelsen af 1900-tallet.

I 1907 solgte Dahlberg atter ejendommen. Denne gang til en skåning, nemlig arbejdsmand August Palmqvist fra Raus Plantering lidt syd for Helsingborg. Købsprisen var nu 7.000 kr, men omfattede jo nu også selve villaen – foruden den 15.160 kvadratalen store grund. Palmqvist var tilsyneladende ikke uden midler – i alt fald kunne han betale en stor del af købesummen kontant, nemlig 4.800 kr.

Frederikke og Conrad Nellemann, ca. 1930

Men Palmquists ejerperiode blev meget kort – kun godt 2 måneder. Han overtog således huset den 1.11.1907 og allerede den 6. januar 1908 solgte han atter huset. Og vel at mærke med et betydeligt tab. Han fik nemlig kun 5.150 kr for hele herligheden – et tab på 25% på 2 måneder! Hvorfor og af hvilke bevæggrunde kender vi ikke, men det forekommer at have været en ganske dårlig handel for Palmqvist.

Den nye ejer fra januar 1908 hed Conrad Nellemann og havde været ansat som gartner hos godsejer Tutein på Gurrehus. Gurrehus var på den tid en stor proprietærgård, hvor Tutein naturligvis havde ansat en gartner til at passe parken ved bredden af Gurre Sø. Tutein var berygtet for at være en svær arbejdsgiver. Måske var det årsagen til at Nellemann flyttede efter kun kort tid?

Conrad Nellemann (1854-1936) var født Refs Vindinge på Fyn med efternavnet Petersen. I 1881 blev den gartneruddannede Conrad Pedersen gift med Frederikke Caroline Mortensen (f. 1859), og parret boede i de følgende år i Odense. Først i 1903 fik han navneforandring til Nellemann, som var familiens tidligere familienavn. Conrad Nellemann arbejdede som gartner for landliggerfamilier og som anlægsgartner.

Om ejendommen havde haft et navn før 1908 vides ikke, men det var i alt fald Conrad Nellemann, som døbte stedet ”Frederikkehøj” – selvfølgelig efter sin hustru.

Luftfoto fra 1989, der viser ejendommen set fra øst.

Rev. 18.02.2021