Bertha Andersen f. Nielsen (1886-1977) fotograferet i 1920’erne med en af sine sønner – en søn, der i lighed med sine brødre døde som baby.

Igennem mange år har der i Nyrup og omegn verseret en historie om Bertha Andersen, der fik navnet ”Grønkåls-Bertha” fordi hun skulle have givet sine babyer grønkål, som de så ikke kunne tåle. Den bizarre historie skulle altså dække over en svunden tids børnebegrænsning. Men historien er ikke sand. Bertha Andersens barnebarn, Lisa Larsen, fortæller her den rigtige historie:

af Lisa Larsen

Min mormor Bertha og morfar Anton Andersen boede i det lange gule hus i Nyrup og tjente på Nyrupgaarden i 40 år. Min morfar som staldmester og min mormor med alt forefaldende arbejde, så som roehakning, slagtning, vask og lignende.
De fik begge diplom og fortjenstmedalje i guld for lang og tro tjeneste og sparsommelighed.


Min mormor fødte 7 drenge som alle, af forskellige grunde, døde kort efter fødslen – kun 2 nåede at blive døbt. Nogle kan ikke føde levedygtige drenge. Drenge er jo det svage køn (i hvert fald som nyfødte) og levevilkårene var  jo heller ikke det bedste dengang. Min mor, den eneste pige, overlevede.


Min mormor havde en ualmindelig ondskabsfuld søster, Kristine. En dag lavede min mormor grønkålssuppe da Kristine kom på besøg. Kristine bemærkede derfor: ”Nå, du giver dine børn grønkålssuppe – det er derfor de dør!”
Derved opstod rygtet. Kristine startede det og satte det i omløb. Og min mormor tilgav aldrig Kristine.


Min mormor var en lidt speciel dame, nok lidt excentrisk, og derfor et nemt offer. Men selvfølgelig gav hun ikke sine nyfødte børn grønkålssuppe.


Jeg er i øvrigt selv født i det lange gule hus i Nyrup, og levede de første 1½ år hos min mormor og morfar – og jeg lever stadig i bedste velgående her 62 år efter min fødsel.

 

Anton Andersen (1885-1961) og Bertha fotograferet ved deres guldbryllup.

Det var i dette hus på Krogenbergvej 8 B, at Grønkåls-Bertha boede i 40 år – sammen med sin mand, Anton Andersen. Huset har i øvrigt tidligere været bopæl for Christiane Hansen – Nyrups udgave af ”Marie Grubbe”. Foto 2014.

 

 

Rev. 15.03.2021