Sofie Marie Fremming f. Jørgensen

Født 07.12.1871 i Hammel sogn, Skanderborg Amt. Uexam. haandgerningslærerinde ved Holmene skole 1905-1908. Gift m. lærer C.T.Fremming, s.d. Død 1957.
(SS 1/1908)