Sofus Johan Christian Franck

f. 12.05.1873 i Fredensborg som søn af bagermester Vilhelm Anton Frederik Franck og hustru Margrethe Mariane f.Kaarsen. I pleje hos sin morfar, lærer J.C. Kaarsen i Nyrup skole. Præliminæreksamen fra Højbergs Realskole i Helsingør 1888. Dim. 1891 fra Jelling sem. 01.09.1891-jan 1892 vakancelærer i Gurre. 01.04.1892 vakancelærer i Nyrup. 01.11.1892- 30.04.1892 hjælpelærer smstd – for morfaderen J.C.Kaarsen. 05.05.1894 værnepligt ved Den Kgl. Livgarde, 1895 sekondløjtnant. 01.10.1895 vikar ved Frederiksberg Skolevæsen. 01.10.1896 timelærer smstd. 01.04.1898 lærer smstd. indtil 1914. G. 19.05.1899 m. Magna Jensine Antonie Schou, f.11.12.1873. Student fra Døckers Kursus 1905. Studier paa Universitetet og Landbohøjskolen i Naturfag.  1900-06 tilsynførende ved fortsættelseskursus. 1906-14 sekretær for skoledirektør Joakim Larsen, Frederiksberg. 1914-19 kontorchef for Frederiksberg Kulturelle Forvaltning. 1914-18 lærer ved Realseminariet. 1919 vice-skoledirektør ved Frederiksberg Skolevæsen. Skoledirektør smstd. 1933-40. Desuden utallige andre bestyrelsesposter ogtillidshverv. Ridder af Dannebrog 1930. Har udgivet adskillige bøger m.v. især om naturhistoriske emner. Barne- og ungdomserindringer (ikke udgivet). Død 23.07.1945 paa Lille Egebjerg Lyng pr Vig.
(Frederiksborg Amts Skoleraadsforh. 1889-90 i CBH, Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” HBM, SS 1894-96, CMCK 1898, KMK 1916, SF 1940, Berlingske Tidende 28.07.1945, J.Boisen Schmidt: ”Tjenestemænd i Frederiksberg kommune” 1957, Elisabeth Kaarsen: ”Slægtsbog” [utrykt slægtsbog for familien Kaarsen], Interview m. Gerda Skude, febr.1985, KD 1989)